Obavijest o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin za 2018. godinu

UVJETI PRIJEMA
Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
1. stariji od 16 godina,
2. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, ne starija od 6 mjeseci.
Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati:
3. koji su već radili u prometnoj mladeži za Općinu Medulin pod uvjetom da su svoje obaveze prema PJOM uredno izvršavali (da nije bilo primjedbi na njihov rad, da su uredno vratili zaduženu opremu);
4. učenici, studenti stipendisti Općine Medulin;
5. koji su starije godište odnosno imaju veći stupanj naobrazbe (srednja, viša, fakultet).
6. koji su stalno nastanjeni u mjestu obavljanja službe;
7. koji su stalno nastanjeni u Općini Medulin;
8. koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije.
U slučaju većeg broja kandidata istih uvjeta, odabir će se utvrditi na temelju testiranja. Testiranje provode ovlašteni predstavnici Prometne jedinice Općine Medulin.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta i dokaze za ostvarivanje prednosti dostaviti uz molbu. Dokazi su za točku:
1; 6. i 7. preslika osobne iskaznice.
2………… lječnička potvrda.
3. i 4. …. napomenuti u molbi.
5. ………. potvrda od škole ili fakulteta,
8. ………. preslika vozačke dozvole.

U molbi obvezno navesti: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu. Nepotpune molbe se neće razmatrati.
Kandidati koji zadovolje uvjete biti će pozvani na obuku prema Pravilniku o osposobljavanju (NN 148/08).
Molbe se dostavljaju u elektroničkom obliku na e-mail adresu Općine Medulin: pisarnica@medulin.hr

Kontakt osoba: Dalibor Lorencin, GSM 099 253 1892.