Objavljen je novi broj Glasnika Općine Medulin – “Medinfo”

Novi broj Glasnika Općine Medulin “Medinfo” možete preuzeti i pročitati u digitalnom obliku klikom na ovaj link

(http://medulin.hr/dokumenti2/glasnik-opcine-medulin/) i odabirom – Medinfo_53.

U narednim danima Glasnik će u tiskanom obliku biti dostupan po svim naseljima općine Medulin na uobičajenim punktovima.