Objavljen Javni poziv za dodatne kandidature za Savjet mladih Općine Medulin

Općina Medulin objavila je Javni poziv za dodatnu kandidaturu članova Savjeta mladih Općine Medulin u mandatnom razdoblju 2018.-2021.

Pravo isticanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Medulin imaju:

  • udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
  • učenička vijeća,
  • studentski zborovi,
  • pomladci političkih stranaka,
  • pomladci sindikalnih ili strukovnih organizacija,
  • drugi registrirani oblici organiziranja mladih, koji su registrirani i djeluju na području općine Medulin te
  • neformalne skupine mladih sačinjene od najmanje 20 mladih, s prebivalištem odnosno boravištem na području općine Medulin.

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Medulin mogu biti osobe s prebivalištem odnosno boravištem na području općine Medulin, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih Općine Medulin imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave, odnosno do 07. kolovoza 2018. godine, a kandidature se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

OPĆINA MEDULIN

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća

Centar 223, 52203 Medulin

s naznakom:  “Prijava kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Medulin”

Prijave se mogu poslati i putem elektronske pošte na e-mail adresu: pisarnica@medulin.hr (u kojem slučaju svi dokumenti i obrasci trebaju biti skenirani kako bi se vidjeli potpisi i pečati).

Tekst poziva sa svim informacijama i detaljima o proceduri isticanja kandidatura te obrasci za prijavu kandidata dostupni su u prilogu.

PRILOG: