Izložba ‘Vitaminska ukočenost’. 09. kolovoza u galeriji Crnobori

Otvorenje izložbe fotografija vojvođanskog slikara Zorana Gashia održat će se 09. kolovoza u Zavičajnoj galeriji Crnobori u Banjolama s početkom u 21h.

Evo što o radovima ovog umjetnika kaže kustosica mag.art.hist. Kristina Tamara Franić;

‘Vitaminska ukočenost je ciklus od dvadesetak slika (serigrafija) nastale tijekom 2015.godine. Slike su probudile moju znatiželju, bocnule mi intelekt i hibernirale misli u polju čiste emocije bekonačnog limba emanacije suzdržanog dostojanstva. Kakav izazov za rezonanciju ega! Gašievo sveto trojstvo između intelekta, emocije i koda upriliočio mi je susret sa Smrću! S našom velikom prijateljicom koja daje istinski smisao životu, potiče nas da budemo bolji, ljubavniji, svjesniji, mudriji kako bi stvarali najbolje stvari i činili herojska dijela.’