Zamjenica gradonačelnika Pule Elena Puh Belci primila Alena Tahiria, ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava manjina

Prijem je održan kako bi se razovaralo o svakodnevnim problemima s kojima se susreću pripadnici manjina, posebno romske, a u svrhu iznalaženja mogućih povoljnih rješenja kojima bi se dodatno poboljšali životni uvjeti Roma u lokalnoj zajednici.

 Dvije  teme sastanka su se istaknule, a to su moguće sudjelovanje Grada Pule na skupu kojeg Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina suorganizira s Vijećem Europe (Council of Europe) u okviru programa predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe, 25. i 26. rujna 2018.g na Brijunima te položaj nacionalnih manjina u Gradu Puli, osobito romske nacionalne manjine.

Elena Puh Belci srdačno ih je primila i izrazila želju i zadovoljstvo da Grad Pula sudjeluje u svakom projektu koji se odnosi na poboljšanje položaja manjina, u ovoj situaciji Roma.

” Pula je grad koji njeguje toleranciju i multikulturalnost te se zalaže za prava svih nacionalnih manjinama. Pula je grad koji je nadaleko poznat po suživotu manjinskih zajednica te stoga mogu kazati da već niz godina iznimno odlično surađujemo i s romskom zajednicom u našem gradu.” rekla je Puh Belci.

Alen Tahiri naglasio je kako je za dobrobit svih Roma, ali i ostalih pripadnika nacionalnih manjina, iznimno važna međuinstitucionalna suradnja, kao i podrška lokalne zajednice, te da intenzivno radi na poboljšanju položaja svojih sunarodnjaka. Istaknuo je nužnost zajedništva romske zajednice, potrebu da se pomogne mladim Romima u visokoškolskom obrazovanju, važnost uključivanja Romkinja u aktivizam te niz drugih aktivnosti .