Gianni Rossanda poziva dioničare da predlože imena novog NO Uljanika

Poštovani,
iako sam svoj mandat dao na raspolaganje NO-u društva ULJANIK d.d. ne želeci dovesti sustav u blokadu, opetovano molim i pozivam velike i male dionicare Uljanika da u što kracem roku predlože imena novog NO-a društva ULJANIK d.d. kako bi se što hitnije mogla sazvati Glavna skupština društva ULJANIK d.d..
Kao ovlaštena osoba, smatram svojom obavezom što hitnije sazvati novu skupštinu društva koja mora odrediti o daljem tijeku dokapitalizacije i izbora clanova NO-a.

Nažalost, za skupštinu koja je sazvana za 31. 8. 2018. nije se prijavio zakonom i Statutom Društva minimalno potreban broj dionicara.
Kako je javnosti poznato kroz službeni i javni poziv, za tu su skupštinu, ocekujuci veliki broj dionicara, a posebno veliki broj malih dionicara, Uprava i NO pripremili
održavanje u dvorani Doma hrvatskih branitelja, no Društvu nije pristigao minimalno potreban broj prijava.

Stoga još jedanput pozivam sve dionicare da predlože imena za novi NO. Bez tog konkretnog prijedloga, o kojem ce se kasnije raspravljati na samoj skupštini, nije moguce u
dnevni red uvrstiti ovu važnu tocku Skupštine.

S poštovanjem,
Gianni Rossanda
Predsjednik Uprave ULJANIK d.d.

Foto: Kristijan Siladić