Općina Medulin sufinancira kupnju udžbenika i školskog pribora za sve svoje osnovnoškolce i srednjoškolce

Općina Medulin svake godine sufinancira kupnju udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Medulin, a novitet je ove godine sufinanciranje kupnje udžbenika i školskog pribora i za učenike srednjih škola te povećanje iznosa sufinanciranja sa 200,00 kn na 400,00 kn za učenike od 2. – 8. razreda osnovne škole.
Pravo na sufinanciranje imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području općine Medulin koji to pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova.
Tako učenici 1. razreda osnovne škole ostvaruju pravo na sufinanciranje u iznosu od 650,00 kn, učenici od 2. do 8. razreda u iznosu od 400,00 kn, te učenici svih razreda srednjih škola također u iznosu od 400,00 kn za kupnju udžbenika te potrebnog školskog pribora.
Pravo na navedeno sufinanciranje moguće je ostvariti do konca listopada, a informacija koju dokumentaciju predati nalazi se na web stranici Općine: http://medulin.hr/obavijestsufinanciranju-nabavke-udzbenika-skolskog-pribora-2/ .

Ukupno je u proračunu za 2018. godinu Općina Medulin za ovu namjenu izdvojila 265.000,00 kuna. Općina Medulin poziva stoga svoje mještane da iskoriste pravo na sufinanciranje nabavke udžbenika i školskog pribora za školsku godinu 2018./2019., do konca listopada, zaključno s 31.listopada 2018. godine.