VIII uzorkovanje mora u Istarskoj županiji

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 24. do 28. kolovoza 2018. godine, proveo VIII ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 210 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 207 mjernih točaka ili u 98,57 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke (Duga uvala – Hotel Croatia, Općina Marčana; Barban – Blaz, Općina Barban; Trget – Get, Općina Raša) ili u 1,43 % uzoraka zabilježena je dobra kakvoća.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/ .

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 22,0 0C do 27,6 0C dok se temperatura zraka kretala od 19,0 0C do 32,0 0C.

Foto: Kristijan Siladić