U Istru stiže 32 milijuna kuna iz EU fondova

„Dobiti gotovo 32 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova veliki je uspjeh i potvrda da imamo potrebne resurse, znanje i potencijal“, naglasio je istarski župan Valter Flego prilikom današnjeg predstavljanja rezultata javnog poziva za dostavu „standard“ projektnih prijedloga u sklopu Programa INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. na području Istarske županije. Kako je objasnio, projekti su kandidirani prošle godine, a rezultati su pristigli prije mjesec dana. Od ukupno 50 odobrenih projekata, subjektima s područja Istre odobreno je njih 17, što iznosi visokih 36%. Naime, na javni poziv mogle su se prijaviti područja na Jadranu iz Hrvatske i Italije, odnosno 25 talijanskih pokrajina i 8 hrvatskih županija.

„Od navedenih 17 projekata, njih 11 odobreno je Istarskoj županiji, te razvojnim agencijama i ustanovama Istarske županije, dok su ostali subjekti gradovi Labin, Buje i Poreč, Zračna luka Pula, Lučka uprava Rovinj, te Udruga „Kuća o batani”, rekao je župan Flego dodajući kako će Istarska županija za svoja 2 projekta dobiti 3,5 milijuna kuna, a njezine razvojne agencije i ustanove 13,5 milijuna kuna. Područja djelovanja projekata, nastavio je župan, odnose se na: Inovacije u plavoj ekonomiji; Sigurnost i zaštitu od prirodnih katastrofa; Prirodnu i kulturnu baštinu u funkciji turizma; Zaštitu biološke raznolikosti; Ekologiju mora i Pomorski promet.

Istarski se župan ukratko osvrnuo na dva županijska projekta, dok će ostale, kako je najavio, pojedinačno predstaviti ostali korisnici. Putem projekta „E-CITIJENS“ , planirano je daljnje investiranje u opremu Vatrogasne zajednice Istarske županije, kao i razvijanje sustava hitnih intervencija koji će omogućiti da građani putem društvenih mreža detektiraju prirodne katastrofe. Putem edukacija u sklopu projekta „SmArtFish“ omogućit će se ribarima lakša prilagodba EU propisima, kao i plasman ribe na tržište.

„Posebno mi je drago što su subjekti iz Istre, točnije Istarska regionalna energetska agencija – IRENA i Zračna luka Pula, vodeći partneri u dva projekta“, naglasio je istarski župan podsjetivši i na veliki prošlogodišnji uspjeh kad je na istom Programu INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020., za projekte „standard +“ u Istru stiglo 15 milijuna kuna iz EU fondova.

Odobreni projekti kreću u implementaciju koncem ove ili početkom iduće godine, a njihova provedba trajat će do 30 mjeseci.