PREDSTAVLJANJE ZBIRKE PJESAMA ”LO SCHIAVONE” DANIELA NAČINOVIĆA

U četvrtak, 6. rujna 2018. u Središnjoj knjižnici je predstavljena zbirka pjesama ”Lo Schiavone”, autorske antologije stihova na talijanskom jeziku Daniela Načinovića, nastalu slijedom jadranskih veza kulture i duhovnosti. S podnaslovom “Versi italici di un poeta croato – antologia dell’autore”, knjiga sadrži sve njegove do sada objavljene pjesme na talijanskom, koje su proteklih godina ugledale svjetlo dana u tri zbirke “Ur”, u izdanju Mare 2002. godine, potom “Pitture rupestri” koje su objavljene u Italiji 2008. i “Orme armoniose”, također u Italiji 2012. godine te i niz novih pjesama pisanih talijanskim jezikom.

O knjizi su govorili sam autor, Daniel Načinović i urednica zbirke, Vanesa Begić.

Što se tiče samog naziva, Schiavone je bio naziv za mornare koji su u vrijeme Venecije dolazili s istočne obale Jadrana, a bili su cijenjeni zbog hrabrosti i upornosti. Bio je to i naziv za umjetnike i obrtnike koji su kroz minula stoljeća djelovali u Italiji, a također su dolazili s istočne obale Jadrana. Načinović veli da ga je sve to potaknulo da tako naslovi zbirku, gdje ima i pjesničkih aluzija na sve to.
U uvodu je Načinović objasnio sve etimologije vezane uz naslov, od pridjeva i imenice slavo, pa sve do negativnih konotacija toga termina u tršćanskom i istrovenetskom dijalektu.
Današnji čovjek koji živi užurbano preferira brzu informaciju, onu koju nude teletekst i internet, a sve to vodi k šabloniziranju i površnosti. No, Načinović svojom novom knjigom pokazuje da ne mora sve nužno biti tako, da postoji kvalitetno pjesništvo koje iziskuje pažljivog čitatelja, nerijetko i opetovano čitanje te nudi čitav niz interpretativnih mogućnosti, kao i mnoštvo znanja i zanimljivosti u svakom pogledu. Načinovićev stil je dopadljiv i kreativan, bogat sa stilističkog gledišta i maštovit, a bio je predmet detaljnih književnih i povijesnih analiza.