Održana prezentacija trosatnog programa Dječjeg vrtića Rin Tin Tin

Zamjenica gradonačelnika Grada Pule Elena Puh Belci i ravnateljica DV-SI Rin Tin Tin Tamara Brussich danas su u DV-SI Rin Tin Tin održale konferenciju za novinare na kojoj su  prezentirale trosatni program kojeg ovaj dječji vrtić provodi.

DV-SI  Rin Tin Tin je u pedagoškoj godini 2010/11 krenuo s jedinstvenim redovnim programom predškolskog odgoja i naobrazbe u trajanju od 3 sata dnevno, a potreba se ukazala tijekom redovnih objedinjenih upisa u dječje vrtiće Grada Pule kad se uvidjela potreba određene skupine djece/roditelja koji nisu zadovoljavali uvjete Pravilnika o upisima u dječje vrtiće a obzirom na činjenicu da je jedan od roditelja nezaposlen.

Vrtić Rin Tin Tin tada je zajedno s Gradom Pula odlučio ponuditi nezaposlenim roditeljima redovni program prihvatljive cijene – 162,00 kune mjesečno koju Grad Pula sufinancira do iznosa od 454,50 kn ( ekonomska cijena 3 satnog programa ).

Zamjenica gradonačelnika rekla je kako se program radio da se prilagodi djeci i roditeljima.

„Roditeljima se tako ukazala mogućnost da dok su djeca u vrtiću lakše pokušaju pronaći posao, a djeci se time osiguralo pravo na boravak u vrtiću odnosno na predškolski odgoj i naobrazbu u jutarnjim satima, svakog radnog dana od 8.30 do 11.30.“ naglasila je Puh Belci.

Ravnateljica Tamara Brussich pojasnila je da se radi o programu gdje  je zaposlena odgojiteljica na nepuno radno vrijeme te je skupina Mondo Bimbo ravnopravna svim ostalim skupinama, tj.djeca su neovisno o skraćenom vremenu boravka u vrtiću uključena u sve aktivnosti: od izleta, posjeta, svih aktivnosti s vanjskim čimbenicima te suradnje u mnogobrojnim projektima koje vrtić provodi.

Upisati se mogu djeca od dvije godine nadalje, odnosno djeca koja su donekle samostalna u svojim radnjama, kao npr. odlaska na toalet i slično.

Grad Pula i vrtić Rin Tin Tin žele nastaviti s programom koji je jedinstven u Istri ali i šire jer smatraju da ovakva vrsta programa znatno utječe na razvoj samog društva.