Tek 45% građana i poslovnih korisnika ispunilo Izjavu temeljem koje se vrši obračun usluge odvoza otpada

Tijekom srpnja ove godine, Pula Herculanea je na gotovo 35.000 adresa poslala Izjave u kojima su građani i poslovni korisnici obvezni potvrditi ili upisati podatke o broju članova kućanstva ili veličini zadužene posude, što je temelj za obračun usluge odvoza otpada. Izjave je bilo potrebno vratiti na adresu Pula Herculanea-e u zakonski propisanom roku od 15 dana, što je dosad učinilo tek oko 16.000, odnosno 45% građana i poslovnih korisnika. Drugim riječima, čak oko 17.000 korisnika u kategoriji građana nije isporučilo Izjavu koja formalno označava početak sustavnog gospodarenja otpadom „na kućnom pragu“ prema načelu „onečišćivač plaća“.

„Budući da su građanima prvi računi prema novom načinu obračuna već stigli na kućnu adresu, ovim putem pozivamo sve one koji dosad nisu ispunili i poslali Izjavu da pregledaju podatke navedene na računima – broj članova kućanstva u stambenim zgradama ili veličinu zadužene posude u privatnim kućama. Ako navedeni podaci ne odgovaraju stvarnom stanju, potrebno je javiti se u Pula Herculanea-u kako bi se izvršila korekcija za buduće obračune“, istaknuo je direktor Pula Herculanea-e d.o.o. Igor Stari.

Nakon što korisnik dođe u Pula Herculanea-u, dostavljeni podaci u Izjavi provjerit će se kod upravitelja ili predstavnika stanara, usporediti sa sličnim podacima kao što je prijavljen broj osoba kod plaćanja računa za vodu. Osim toga, ako podaci odstupaju od podataka u našoj bazi, građani će biti obvezni dostaviti očitovanje MUP-a o prijavljenom broju članova na toj kućnoj adresi.

Izjave koje su na adresu Pula Herculanea-e pristigle izvan zakonski propisanog roka, svakako će se obraditi, a računi će se prilagoditi stvarnom stanju.  Više od 90% izjava je obrađeno do polovine kolovoza pa se može desiti da je izašao koji račun i prije nego je izjava poslana ali van zakonskog roka. Ovim putem želimo istaknuti da građani ne inzistiraju na mali volumenima posuda ukoliko unutar domaćinstva postoji veći broj članova. U budućnosti će nedostatni volumen značiti i veći račun jer će se javiti potreba za većim brojem pražnjenja. Posude od 60l namijenjene su prvenstveno samcima. U izjavi postoje smjernice za odabir veličine posude i na korisniku je da procjeni potreban volumen posude koji će najbolje odgovarati. Također korisnici koji obitavaju u više stambenim zgrada do individualizacije

zgrade što podrazumijeva odgovor sustanara o raspodjeli potrebnog volumena i osiguranja potrebnog prostora za smještaj individualnih posuda svoj otpad odlažu u posude na javnim površinama a selektivni u najbliži eko-otok koji ima po svim naseljima u gradu.

Trenutno je kod obiteljskih kuća na računima istaknuto zaduženje određenog volumena, sukladno izjavama ili internim bazama podataka, a moguće je da volumen posude na terenu odstupa od onog koji je prikazan na računu. Tek nakon obrade svih zahtjeva, pristupit će se novoj nabavi i podjeli posuda odgovarajućeg volumena. To u praksi to znači da će osoba koja je u Izjavi istaknula potrebu zaduženja posude od 80 litara, do zamjene koristiti posudu od 120 litara, iako će se obračun vršiti na bazi posude od 80 litara. Isto tako, do početka faze mjerenja broja odvoza, obračun usluge se vrši na temelju jednog odvoza, iako se otpad trenutno odvozi dva puta tjedno. Drugim riječima, građani u ovoj fazi plaćaju samo jedan odvoz tjedno, a nakon što se uvede mjerenje, sami će odlučivati o broju odvoza.

Također, privatnim će iznajmljivačima računi za dodatni volumen biti izdani tijekom listopada za razdoblje od srpnja do kolovoza te tijekom studenog za razdoblje od rujna do listopada. Korisnicima koji objekt u svom vlasništvu koriste manje od tri mjeseca godišnje i ovdje nemaju prebivalište ili boravište, tijekom listopada će se izdati račun s godišnjim paušalom u iznosu od 205,98 kn za 2018. godinu, odnosno 411,68 kn za 2019. Ove se godine plaća polovica paušala budući da je novi cjenik stupio na snagu 01. srpnja. Godišnji paušal podrazumijeva zaduženje posude od 80 litara, pri čemu će se nakon uvođenja mjerenja plaćati samo fiksni dio, dok će varijabilni ovisiti o broju pražnjenja posude. Korisnici koji u vlasništvu imaju nekretninu koju koriste samo manji dio godine, bit će obvezni putem energetske kartice za prethodnu godinu dokazati da objekt doista koriste manji dio godine, odnosno manje od tri mjeseca.

Pozivaju se građani da se jave u Pula Herculanea-u na telefonski broj 052/638-406, 638-407, 638-408, 638-409 ili da dođu u službu za korisnike radnim danom od 7 do 15 sati. Nekoliko je djelatnika uvijek na raspolaganju kako bi dodatno pojasnili ili korigirali podatke na računima, odnosno upisali stvarno stanje na temelju kojeg se vrši obračun usluge.