Pazin: dani rukotvorina od 13. do 15. rujna u Kaštelu

Izložbeni sajam, radionice, predavanja, izložba i puno rada rukama te sajam rukotvorina u dvorištu Kaštela, sa svakodnevnim radionicama Košara na starinski način.

Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell’Istria u drugu godinu za redom održava  trodnevnu stručno-edukativno  manifestaciju “Dani rukotvorina “. Manifestacija je zamišljena s ciljem popularizacije tradicijskih rukotvorina s naglaskom na materijale izrade, aktualiziranja baštine te sagledavanja iste u novom, suvremenom kontekstu uključujući njenu interpretaciju.

Okosnica koncepta programa su rukotvorine vezane uz tradiciju Istre, pa će slijedom toga u na temu drvenih rukotvorina posjetitelji moći naučiti kako se izrađuju žlice ili plete košara, vezano uz tekstil moći će se naučiti tehnike ručnog rada – vez i kukičanje, oblikovanje gline – izrada zemljanih lončića.

Stručna predavanja na temu „Dobrobiti radne terapije“ široj publici će značaj i utjecaj kreativnog izražavanja u svakodnevnom životu, ali i u radu osobama koje imaju određene probleme.

Izložba predmeta iz fundusa muzeja koji su ukrašeni vezom – posteljina, donje rublje, košulje.

Osim edukativnog i izložbenog dijela manifestacije predviđen je i manji prodajni sajam u dvorištu Kaštela putem kojeg će rukotvorci iz cijele Istre prezentirati i ponuditi posjetiteljima svoje rukotvorine.