Cjelogodišnje radionice u Centru za tehničke aktivnosti „Veruda“ – upisi

Zajednica tehničke kulture Pula djeci i mladima grada Pule nudi mogućnost organiziranog  provođenja slobodnog vremena za sve kreativce – učenike od 1. – 8. razreda osnovnih škola prema njihovom interesu i afinitetu.

U raznovrsnim programima, sadržajima, oblicima i metodama rada u Centru za tehničke aktivnosti Veruda obogaćuje se prostor između djelovanja škola i potreba lokalne zajednice. Po svojoj prirodi programi Centra nadovezuju se i nadograđuju na predmetne programe Tehničke kulture i informatike u osnovnoj školi.

Jedan od posebnih zadataka je otkrivanje i usmjeravanje darovite djece kako bi im se omogucio napredak.

Svrha aktivnosti da raznovrsni programi budu u ulozi aktivnog odmora, kulturne razonode, rekreacije, zdravlja, zadovoljavanja osobnih interesa, poticanja stvaralaštva i darovitosti, stjecanje znanja i vještina, priprema za daljnje školovanje, uključivanje u strukovne udruge, socijalizacija djece i mladeži.

U Centru su  počeli upisi u cjelogodišnje radionice za učenike od 1. – 4. razreda:

–  maketarstvO „Diorama“  izrada maketa u gipsu, stiroporu i od različitih otpadnih materijala,

– Eko –lego konstruktorstvo  izrada i gradnja tehnčkih tvorevina upoznaju svijet obnovljivih izvora energije,

– Mala škola informatike

Za učenike od 5. – 8. razreda:

RC automodelarstvo – izrada i pokretanje automobila od špera, vožnja radio upravljanih automodela,stjecanje vještina i poznavanja pravila ponašanja u prometu,

robotikA i elektronikA – gradnja, programiranje i pokretanje robota,

RC brodo modelarstvO – izrada maketa čamaca i radio upravljanih brodomodela,

Mala škola čiste energije“ izrada solarnih punjača za mobitele, solarnih uporabnih predmeta,

MAKETARSTVO – izrada uporabnih predmeta,rad u šperu i drvetu.

Za učenike od 6. – 8. razreda

„Ptičja perspektiva“ – fotografija iz zraka, kako postati pravi dron- fotograf

Sve radionice za učenike su besplatne, a održavaju se tijekom cijele školske godine jednom tjedno 2 školska sata u popodnevnom terminu. Početak radionica 1.10.2018.g. prema rasporedu. Za sve informacije i upise nazvati na tel. 052/ 223-171

Zajednica tehničke kulture Pula sve programe i aktivnosti u CTA „Veruda“ provodi na temelju pozitivnog stručnog mišljenja – Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH – Uprave za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje.