Potpisan je Ugovor o izradi glavnog projekta za izgradnju bazena u kompleksu bolnice dr. Martin Horvat u Rovinju

U četvrtak, 13. rujna  u prostorijama gradskog poduzeća Valbruna sport d.o.o. potpisan je Ugovor o izradi glavnog projekta za izgradnju bazena u kompleksu bolnice dr. Martin Horvat u Rovinju. Nakon provedene javne nabave kao najpovoljnija ponuda izabrana je zajednica ponuditelja ESP d.o.o. i RANDIĆ SURADNICI d.o.o. s kojom je sklopljen predmetni ugovor na ukupan iznos od 599.875,00 kuna s PDV-om. Izrada glavnog projekta obuhvaća izgradnju građevine lječilišnog gradskog bazena u zoni Bolnice dr. Martin Horvat u Rovinju, veličine 33,33 * 25 m, terapijski bazen veličine 12,60 x 6,00 m, dvoranu za vježbanje i elektroterapiju i ostali popratni sadržaj.

Na potpisivanju ugovora nazočili su direktor Valbrune sport d.o.o. Branko Rajko, direktorica tvrtke Esp d.o.o. Jasna Sichich Zuliani i direktor tvrtke Randić i suradnici d.o.o. Saša Randić.