Gradi se spoj Valvazorove i Kraške ulice kod OB Pula

U sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ponedjeljak, 17. rujna 2018. godine, započinju radovi izgradnje oko 400 metara prometne površine kojom će se spojiti Valvazorova i Kraška ulica, kao i osigurati pristup prema novouređenoj bolnici. Uz navedeno, izvest će se obostrani nogostupi, oborinska odvodnja, javna rasvjeta i elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI).  U sklopu izgradnje predmetne prometnice izvest će se rekonstrukcija postojećeg raskrižja Valvazorove i Kirčeve zbog prilagođavanja prometnog profila projektirane prometnice postojećem profilu Valvazorove ulice, a rekonstruirati će se i raskrižje sa Županskom i Kraškom ulicom. Izvođač radova, odabran kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju, je pulsko društvo Cesta d.o.o., a nadzor će vršiti društvo Pontifex d.o.o. iz Pule. Vrijednost investicije iznosi 2.310.022,85 kn bez PDV-a, koja se planirana u izvođenju od 75 dana.