Kako bi se mještanima Labinske ulice u Puli osigurali kvalitetniji uvjeti življenja, a koji su narušeni zbog teškog tereta koji prolazi kroz ulicu te u većoj mjeri praši,  Grad Pula uložio je velike napore da iznađe rješenje kojim će se to pitanje kvalitetno riješiti a koje je prihvaćeno od svih uključenih aktera – mještana, Hrvatskih željeznica i MUP-a.

Predmetno rješenje obuhvaća zamjenu kolničke konstrukcije u dijelu Labinske ulice, od željezničke pruge, odnosno sjeverno od željezničko cestovnog prilaza Šijana prema kamenolomu i odlagalištu građevinskog materijala Vidrian. Dužina zahvata iznosi oko 300 metara i širine je 6 metara. Postoji asfalt će se isfrezati te će se postaviti novi u dva sloja, a na dijelu prometnice ugradit će se linijska rešetka za oborinsku odvodnju. Osim toga, s ciljem smanjenja brzine kretanja kamiona, postavit će se dvije umjetne armirano betonske izbočine visine 5 centimetara (tzv. ležeći) uz popratnu prometnu signalizaciju ograničenja brzine kretanja vozila od 30km/h.
Radove će izvoditi društvo Cesta d.o.o. a vrijednost investicije iznosi oko 450 tisuća kuna bez PDV-a.

Za vrijeme izvođenja radova, koji će započeti u utorak 18. rujna 2018. godine i planirani su u trajanju do kraja ovog mjeseca, Labinska ulica će u dijelu zahvata biti zatvorena za promet, a obilazni prometni pravac bit će osiguran preko Partizanskog puta.

Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju tijekom odvijanja radova te ih pozivamo na poštivanje privremene  regulacije prometa.