Uređuje se Ulica Trsine u Štinjanu

U sklopu Programa gradnje objekata i uređaj komunalne infrastrukture, u ponedjeljak, 17. rujna 2018. godine, započinju radovi izgradnje prometnih i parkirališnih površina, javne rasvjete i sustava oborinske odvodnje u dijelu Ulice Trsine u Štinjanu (odvojak s Ulice Puntižela). Zahvat obuhvaća izgradnju 160 metara prometne površine i parkirališta s 21 parkirnim mjestom. Odabrani izvođač radova, koji je na provedenoj javnoj nabavi dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu, je tvrtka  ROVERIA USLUGE d.o.o. Svetvinčenat, a stručni nadzor vršit će INŽENJERI OHLINGER I PARTNER d.o.o. Pula. Ugovorena vrijednost radova iznosi  694.630,00 kn bez PDV-a, a rok izvođenja je 75 dana.