Danas započinje konstruktivna sanacija centralne kupališne zgrade na Stoji

Budući se kupališna sezona bliži kraju pa samim time i smanjuje broj gostiju na kupalištu Stoja, u utorak, 18. rujna 2018. godine, započet će radovi konstruktivne sanacije centralne kupališne zgrade na Stoji. Radovi obuhvaćaju  zamjenu stropne konstrukcije, vanjskih stepenica i nosivih dijelova (stupova, nadvoja i sl.), rješavanje problematike ravnog krova i odvoda te minimalne intervencije u interijeru čime će se riješiti pitanje statičke stabilnosti zgrade.

Izvođač radova je Izgradnja Popovački, obrt za građevinarstvo, a rok izvođenja je 90 kalendarskih dana.

Podsjetimo, nakon što je 2016. godine Grad Pula, sukladno posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela, a u sklopu javnog poziva Ministarstva kulture za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi, realizirao dodatna geomehanička istraživanja te izradio snimak postojećeg stanja kupališta Stoja, temeljem novog poziva Ministarstva kulture u 2018. godini planirane su aktivnosti na konstruktivnoj sanaciji centralne kupališne zgrade ukupne investicijske vrijednosti od 498.745,00 kuna (bez PDV-a) od kojih je 70.000,00 kuna sufinancirano od strane navedenog ministarstva.

Za potrebe navedenog izrađen je Glavni projekt rekonstrukcije centralne zgrade kupališta na koji je ishođena i suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.