Konjički klub Medulin održao javni trening u preponskom jahanju

Konjički klub Medulin održao je javni trening u preponskom jahanju.  Skakalo se s visine: 0,60m, 0,80m, 1m , 1.10 m.

Dress code je bio turnirski a nagrade počasne.

Svi natjecateljski konji morali su biti upisani Coggins test (IAK) u putovnicu konja, ne stariji od godine dana, a putovnica se predočavala
na uvid pri dolasku.

Foto: Lara Vujica i Nevio Doz.