Održana je 16. sjednica Skupštine Istarske županije

Na današnjoj 16. po redu sjednici Skupštine Istarske županije, održanoj u Spomen domu, u Pazinu, istarski župan Valter Flego podnio je Izvješće o radu župana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. Sve realizirano u prvih šest mjeseci ove godine, istaknuo je župan Flego, potvrđuje da su postavljeni ciljevi bili realni i ostvarivi, kao i da je županijski proračun dobro planiran.

„Prvu polovicu 2018. godine obilježio je nastavak provedbe višegodišnjih investicija i projekata na području Istarske županije, poput izgradnje Opće bolnice u Puli, projekta dogradnje i rekonstrukcije domova za starije, ulaganja u obrazovanje i školsku infrastrukturu, gospodarstvo, ulaganja u komunalnu infrastrukturu i dr. te niz novih projekata u cilju razvoja Istre“, naglasio je župan posjetivši i na rekordno nisku stopu nezaposlenosti od 2,3% zabilježenu u lipnju, najnižu od 1989. godine, kao i na još jednu rekordnu turističku sezonu.

„Iako suočeni s brojnim izazovima i preprekama, poput indeksa razvijenosti i visoke centraliziranosti države, nismo odustajali od zacrtanih ciljeva. Nastavili smo raditi još jače na pronalasku izvora financiranja, što vlastitih, što alternativnih, ali prvenstveno onih iz EU, kako bi omogućili nastavak i realizaciju strateških projekata i osigurali sredstva za sve one potencijalne, te kako bi povećali kvalitetu života istarskih građana. Biti izvrsni, biti najbolji, glavni je moto našeg rada, ali i smjer kojim želimo i sutra ići“, nastavio je istarski župan koji se potom osvrnuo na najznačajnije projekte i programe, kao i postignuća iz prve polovice godine.

Između ostalog, župan Flego je izdvojio mjere poticanja poduzetništva sufinanciranjem dijela kamata na kredite ukupnog potencijala od 105 milijuna kuna; 1,08 milijuna kuna dodijeljenih potpora za razvoj poduzetništva, kao i dodjelu 21 zajma putem Fonda za razvoj poljoprivrede, u ukupnoj vrijednosti od 13,2 milijuna kuna.

Značajni su bili i uspjesi na kandidiranju EU projekata te je tako dodijeljeno 32 milijuna kuna bespovratnih sredstava za 17 projekata, od kojih 11 je odobreno Istarskoj županiji, te županijskim razvojnim agencijama i ustanovama.

Što se, pak, infrastrukture i zaštite okoliša tiče, u istarske plaže uloženo je 130 milijuna kuna, u održavanje istarskih cesta 27 milijuna kuna, a 21 milijuna kuna u  građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Nastavilo se i s unapređenjem zdravstva i socijalne skrbi, a župan je izdvojio otvorenje nove zgrade Dijagnostike OB Pula, projekt izgradnje lječilišnog gradskog bazena u Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“, u Rovinju, kao i projekt dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ u Rovinju koji je finalnoj fazi realizacije. Brojna su bila i ulaganja u mlade, obrazovanje i znanost poput 9,5 milijuna kuna u OŠ Ivana Batelića Raša za izvođenje radova energetske obnove i adaptacije ili 6,4 milijuna kuna za projekt energetske obnove SŠ Mate Blažine Labin.

Izvješće o radu župana Skupština je prihvatila.

Na dnevnom redu današnje sjednice našao se i Prijedlog Odluke o zaduživanju Istarske županije u iznosu od 65.000.000,00 kn kod Privredne banke d.d. Zagreb, na rok otplate od 15 godine, s fiksnom kamatnom stopom u iznosu od 1,75%. Zaduživanjem je planirano financiranje kapitalnih ulaganja u objekte društvene infrastrukture i to: izgradnja i opremanje Medicinske škole Pula, sanacija OŠ M. Balote Buje te adaptacija, dogradnja i opremanje OŠ P. Studenca Kanfanar, te Dom za starije osobe Raša i Dom A. Štiglić Pula. Po dobivanju suglasnosti od strane Vlade RH za navedeno zaduživanje, pristupit će se zaključivanju Ugovora o kreditu s Privrednom bankom d.d. Zagreb.

Prijedlog Odluke o zaduživanju Istarske županije jednoglasno je prihvaćen.