Započinje analiza stanja Kandlerove ulice za potrebe izrade projektne dokumentacije uređenja

Grad Pula, u suradnji s komunalnim poduzećima i ostalim uključenim dionicima već duže vrijeme provodi niz aktivnosti s ciljem izrade projektne dokumentacije uređenja Kandlerove ulice. U tom smislu su od strane komunalnih poduzeća, upravitelja zgrada, privatnih osoba i svih ostalih uključenih sudionika prikupljene sve potrebne informacije te je izvršen vizualni pregled građevina u Kandlerovoj ulici. No za potrebe izrade projekta uređenja potrebno je prethodno izvršiti i „dubinsku“ analizu lokacije što podrazumijeva invazivne aktivnosti – izradu sondažnih jama za utvrđivanje dubine i stanja temelja građevina, arheoloških istražnih radova i geoistražnih radova (bušotina) tla u dijelovima Kandlerove ulice, Kapitolinskog trga, Trga sv. Tome, Strossmayerove ulice te Ulice sv. Ivana.

S predmetnim radovima planira se započeti u srijedu, 3. listopada, u ovisnosti o vremenskim uvjetima.

Radovi su usuglašeni s nadležnim Konzervatorskim odjelom i tijekom izvođenja istih na snazi će biti privremena regulacija prometa za pješake, dostavna vozila i vozila s posebnom dozvolom. Dinamika izvođenja predviđa podjelu zone zahvata u više segmenata kako bi se tijekom radova, koji se predviđaju do konca tekuće godine, u svakom trenutku u većem dijelu ulice mogle nesmetano odvijati sve aktivnosti.

Molimo za strpljenje sve stanare, vlasnike i korisnike poslovnih prostora, kao i sve ostale građane. Predmetne radnje izvode se s ciljem pripreme i izrade projektne dokumentacije uređenja Kandlerove ulice što će biti značajna kapitalna investicija Grada Pule kojom će se podići kvaliteta života kako stanara same zone zahvata tako i svih stanovnika Pule i njenih posjetitelja.