Pula bilježi rast broja osnovnoškolaca

Za kapitalna ulaganja, tekuće i investicijsko održavanje te nabavu opreme za osnovne škole u Puli ove je godine osigurano 3,5 milijuna kuna.

Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, Pula je među gradovima koji bilježe konstantno povećanje broja učenika u osnovnim školama pa je tako od posljednjeg popisa stanovništva 2011. godine kada je osnovnu školu pohađalo 4.319 učenika do početka školske godine 2017./2018. kada ih je bilo 4.520, u Puli zabilježeno 4,7 posto više učenika. Na razini države osnovnoškolska se populacija smanjila za 7,1 posto, a od 555 radova i općina u Hrvatskoj njih čak 418 u promatranom razdoblju bilježi smanjenje broja učenika pa se tako njihov broj smanjio za gotovo 25.000, sa 340.116 na  315.942.

„Unazad nekoliko godina u Puli smo zaista uspjeli podići kvalitetu i standard predškolskog i školskog obrazovanja, a ovi posljednji rezultati Državnog zavoda za statistiku to jasno i pokazuju. Podsjetit ću samo na izgrađenu osnovnu školu i dječji vrtić na Velom Vrhu, izgrađen je i moderan dječji vrtić Zvjezdice u Šijani, rekonstruiran je i dograđen cijeli niz osnovnih škola i sportskih dvorana, a osim građevinskih zahvata, znatna se sredstva svake godine ulažu i u podizanje kvalitete održavanja nastave. Konkretno, samo za kapitalna ulaganja, tekuće i investicijsko održavanje te nabavu opreme za osnovne škole u Puli ove je godine osigurano 3,5 milijuna kuna. Uložena su sredstva za nabavku informatičke opreme u školama, Grad sufinancira produženi boravak u svih 11 pulskih osnovnih škola, roditeljima slabijeg imovinskog stanja Grad osigurava besplatne udžbenike za njihovu djecu, subvencioniramo i školske marende vodeći računa o zdravoj prehrani najmlađih sugrađana, sufinanciramo i mjesečnu autobusnu kartu za učenike, osiguramo pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, a podržavamo i pratimo niz drugih izvannastavnih programa, radionica i projekata za učenike osnovnih i srednjih škola.

Istra je jedina županija u koju se ljudi više useljavanju nego što iz nje iseljavaju, a prema svim relevantnim istraživanjima, Pula je danas jedan od najboljih gradova za života“, komentirao je podatke gradonačelnik Pule Boris Miletić.

Tri od četiri najveća grada u Hrvatskoj bilježe smanjene broja osnovnoškolaca – Osijek za 11,4 posto, Split za 7 posto te Rijeka za 4 posto.