Izbori za Mjesne odbore u općini Medulin

U općini Medulin ove se nedjelje, 21. listopada održavaju izbori za članove vijeća Mjesnih odbora Medulin I, Medulin II, Pomer, Banjole, Premantura, Vinkuran i Pješčana Uvala.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Medulin o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora Klasa: 021-05/18-01/0010 Ur.broj: 2168/02-02/1-18-15 od 06. rujna 2018. godine načelnik Općine Medulin obavještava birače s prebivalištem na području Općine Medulin da će se u nedjelju 21. listopada  u vremenu od 7  do 19  sati održati

 

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Izbori će se održati na adresi:

Medulin I birati će se na biračkom mjestu br. 1., u Medulinu, Centar 214,

Medulin II birati će se na biračkom mjestu br. 2., u Medulinu, Centar 214,

Pomer birati će se na biračkom mjestu br. 3., u Pomeru, Pomer 1,

Banjole birati će se na biračkom mjestu br. 4., u Banjolama, Čimulje 24,

Premantura birati će se na biračkom mjestu br. 5., u Premanturi, Selo 120 ,

Vinkuran birati će se na biračkom mjestu br. 6., u Vinkuranu, Centar 3

Pješčana uvala birati će se na biračkom mjestu br. 7., u Pješčanoj uvali, I ogranak 2A.

 

Na izborima se u svakom mjesnom odboru bira pet članova

 

Postupak kandidiranja:

Liste za izbor članova vijeća MO predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća MO na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta. Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 5 potpisa.

Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja te OIB.

Obrasci za podnošenje kandidature i obrasci za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća Mjesnog odbora preuzimaju se i ispunjeni dostavljaju izbornom povjerenstvu Općine Medulin, na adresi: Medulin, Centar 223 od 14. rujna 2018. godine do 29. rujna 2018. godine u uredovno radno vrijeme.

Po potrebi će se organizirati dežurstvo izbornog povjerenstva, o čemu će se građani izvijestiti putem web stranica.

Sve informacije o listama za vijeće Mjesnih odbora, biračkim mjestima i općenito o izborima može se pronaći osim u Općini Medulin i na općinskim web stranicama na linku: http://medulin.hr/izbori-mjesne-odbore-2018/ .

Ukupno je prijavljeno 18 lista za sve Mjesne odbore, a mještani će moći glasati u svom biračkom mjestu od 7 do 19 sati.