Poziv za sudjelovanje na radionici „Europski socijalni fond (ESF) u okviru ITU mehanizma“ – usklađivanje projekata sa zahtjevima ESF

Sa svrhom što kvalitetnije provedbe aktivnosti ITU mehanizma u dijelu koji se odnosi na projekte u okviru OPULJP-a za sve zainteresirane potencijalne prijavitelje u Puli će se 23. listopada  od 10 do 13 sati u dvorani HGK-Županijske komore u Puli na adresi Carrarina 5. organizirati radionica usklađivanja projekata sa zahtjevima Europskog socijalnog fonda.

Cilj besplatne radionice je pomoći potencijalnim prijaviteljima/korisnicima budućih poziva u okviru Europskog socijalnog fonda u prilagodbi i razradi postojećih projektnih prijedloga te osmišljavanje novih u skladu sa zahtjevima mehanizma integriranog teritorijalnog ulaganja. Radionicu će voditi stručnjaci iz tvrtke WYG savjetovanje d.o.o., uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije.

Predloženi dnevni red/teme radionice su:

§        Osnove informacije o ITU mehanizmu, informacije OPULJP, specifičnim ciljevima i aktivnostima prihvatljivim u okviru ITU mehanizma

§        Pitanje integracije projekata iz ESF-a sa investicijama financiranim iz EFRR/KF

§        Primjeri dobre prakse projekata dobre prakse integracije EFRR/KF-a i ESF-a

§        Predstavljanje (ne)usklađenosti postojeće baze projekata urbanog područja sa zahtjevima u okviru ITU mehanizma

§        Praktičan rad na razradi postojećih projektnih ideja/osmišljavanje novih projektnih ideja za ESF pozive u okviru ITU mehanizma

Svi zainteresirani za sudjelovanje na radionici mogu se prijaviti putem e-maila: jelena.kopljar@wyg-c.eu zaključno s 22. listopadom