Početak podjele individualiziranih posuda za komunalni otpad u općini Ližnjan

Nakon faze zaprimanja i obrade izjava, kreće se u fazu individualizacije susjednih općina na čijem području Pula Herculanea pruža uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Radi se o Općinama Ližnjan, Barban, Marčana i Svetvinčenat, a kojima će biti podijeljene individualizirane posude za komunalni otpad.

Podjela individualiziranih posuda za komunalni otpad na području Općine Ližnjan započinje u subotu, 27. listopada u naselju Ližnjan. Podjela posuda vršit će se svakim danom od 10 do 17 sati, osim ponedjeljka. Uz individualizirane posude za komunalni otpad, korisnici u mjestu Ližnjan dobit će i set vrećica za odvajanje selektivno prikupljenih sirovina te brošuru o načinu skupljanja komunalnog otpada. Nakon naselja Ližnjan, s podjelom individualiziranih posuda nastavit će se i u ostalim mjestima općine i to mjestu Valtura, Muntić, Jadreški i Šišan. Korisnici će na svoje kućne adrese dobiti letak o rasporedu podjele posuda po mjestima. Korisnici u naseljima Jadreški, Valtura i Muntić za odlaganje svojih korisnih sirovina na raspolaganju će imati zelene otoke o čemu će naknadno biti informirani po povlačenju zajedničkih posuda na javnim površinama.

Sve korisnike koji to još nisu učinili molimo da zaduže svoju posudu, a u odabiru veličine posude pomoći će im djelatnici Pula Herculanee. Ako su to već ranije napravili, tada će posuda biti zadužena  sukladno predanim izjavama. Naglašavamo da ćemo nakon podjela individualiziranih posuda izvršiti povlačenja posuda za prikupljanje komunalnog otpada s javnih površina te građani neće više imati gdje odlagati svoj otpad ako nisu zadužili posudu. To će ujedno označiti i početak novog načina prikupljanja komunalnog otpada.

Veći dio korisnika u naselju Ližnjan već je zadužio individualiziranu posudu, no važno je naglasiti da vlasnici apartmana moraju zadužiti i dodatnu posudu kako bi se višak otpada koji proizvedu turisti u ljetnim mjesecima mogao pravilno zbrinuti. Nakon uvođenja faze mjerenja, dodatna posuda koristit će se samo onda kada za to postoji potreba, odnosno kada su turistički kapaciteti puni.

Budući da nam je svima u zajedničkom interesu dovesti proces individualizacije do kraja, lijepo molimo sve građane za strpljenje i suradnju. Ovakav način prikupljanja otpada korisnicima će u konačnici omogućiti da sami odlučuju kada i u kojoj količini će svoj komunalni otpad predavati na pražnjenje, čime će indirektno utjecati i na iznos svojih računa. Skupljanje korisnih sirovina se ne naplaćuje, a u interesu svih nas je da se izdvoji što veća količina korisnih sirovina.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na kontakt telefon 052/541-597, od ponedjeljka do subote, 7 do 13 sati, ili na e-mail: nada.divkovic@herculanea.hr.

 

Korisnici ostalih općina bit će pravovremeno informirani o početku podjele individualiziranih posuda na njihovom području.