Privremeno zatvaranje prometa na spoju Županske i Kraške ulice 

U sklopu radova izgradnje spoja Valvazorove i Kraške ulice koji su započeli 17. rujna ove godine, u tijeku je izvođenje zahvata na raskrižju s Kraškom i Županskom ulicom, zbog čega će od 24. listopada do 9. prosinca biti onemogućeno prometovanje i na predmetnom raskrižju, a obilazak je osiguran Županskom ulicom iz smjera Kolhiđanske ulice, Ulicom Gregovica  i Argonautskom ulicom iz smjera Kraške ulice, te Ulicom Istarskog razvoda.Projekt se, podsjetimo, izvodi u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture a obuhvaća izgradnju oko 400 metara prometne površine – spoja Valvazorove i Kraške ulice kojim će se ujedno osigurati pristup prema novouređenoj bolnici. Uz navedeno, izvode se obostrani nogostupi, oborinska odvodnja, javna rasvjeta i elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI).  Ubuhvaćena je i  rekonstrukcija postojećeg raskrižja Valvazorove i Kirčeve zbog prilagođavanja prometnog profila projektirane prometnice postojećem profilu Valvazorove ulice. Izvođač radova, odabran kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju, je pulsko društvo Cesta d.o.o., a nadzor vrši društvo Pontifex d.o.o. iz Pule. Vrijednost investicije iznosi 2.310.022,85 kn bez PDV-a.

Ovim putem zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju tijekom odvijanja radova te ih pozivamo na poštivanje privremene  regulacije prometa.