29.10.2018

Razriješen dužnosti dekan Politehnike mr.sc. Davor Mišković.

Na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Politehnike, razriješen je dužnosti dosadašnji dekan Politehnike.
Dekan je razriješen dužnosti zbog brojnih utvrđenih nepravilnosti u poslovanju, nenamjenskog i nezakonitog trošenja sredstava te učinjenog duga od 900.000 kuna u ovoj godini.
Istarska županija osnivač je Politehnike Pula te je redovito financira iz proračuna s više od 70%, dok su vlastiti prihodi Politehnike od školarine samo 20%.
Istarska županija kao osnivač Politehnike ima odgovornost nadzirati zakonitost rada Politehnike, kao i brinuti o namjenskom trošenju novca poreznih obveznika.
Obzirom na prije navedene utvrđene nepravilnosti naša dužnost je, kao osnivača, dovesti poslovanje u okvire zakona te stabilizirati financijsko poslovanje Politehnike, a sve sa ciljem i željom da se omogući profesorima i zaposlenicima normalan rad, a studentima primjereni uvjeti studiranja uz zaštitu njihovih interesa.
Prvi korak u tom pravcu bio je razrješenje dužnosti dosadašnjeg dekana Miškovića i imenovanje na njegovo mjesto vršiteljicu dužnosti Tatjanu Matošević, pročelnicu Upravnog odjela za financije i proračun Istarske županije. Njezin zadatak je konsolidirati financijsku situaciju, osigurati izvođenje nastave te pokrenuti postupak za izbor novog dekana.
Zbog osiguranja zakonitog i kompetentnog održavanja nastavnog procesa ukazano je povjerenje dosadašnjim voditeljima i zamjenicima voditelja svih četiri studija te su isti ponovno imenovani.
Istarska županija poduzetim mjerama otvara put novoj perspektivi, radišnoj i naprednoj s ciljem osiguranja opstojnosti i daljnjeg razvoja svoje visokoškolske ustanove i njenog preoblikovanja u Istarsko veleučilište.

Predsjednik Upravnog vijeća Politehnike Pula
Dr.sc. Daglas Koraca