Osiguravaju se preduvjeti za daljnje proširenje obilaznice

Pulska obilaznica,  kao što je bilo i najavljeno nastavit će se širiti i to izgradnjom drugog kolnika s dva prometna traka s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom do raskrižja s Premanturskom cestom/Ulicom Marsovog polja i uređenjem navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje će se na isto spajati. Jedan od preduvjeta za planiranje navedenog proširenja obilaznice je, između ostalog, uklanjanje građevine uz samu obilaznicu. U tom kontekstu Grad Pula je kupio nekretnine – k.č.zgr. 3022/3, k.č. 3017/1, k.č. 3017/3, sve k.o. Pula (Ulica Sv. Felicite 6) koje su u pretežnom dijelu predviđene kao sastavni dio javne prometne površine – rekonstrukcije Ceste Prekomorskih brigada.

S tim u svezi danas, 5. studenog 2018. godine, uvodi se u posao izvođač radova Roveria usluge d.o.o. koji će tijekom tjedna ukloniti građevinu uz obilaznicu (jedino u naravi  izgrađeno građevinsko zemljište) zbog čega će se promet, po potrebi, privremeno regulirati jednim kolničkim trakom.

Osim uklanjanja građevine, u narednom razdoblju, a po provedbi parcelacijskog elaborata, rješavat će se i preostali imovinsko-pravni odnosi na predmetnoj trasi a sve kao preduvjet daljnjeg planiranje rekonstrukcije nakon čega i konkretnog izvođenja radova.