Predavanje “Putovanjem kvantnim pejzažima do efikasnije žetve sunčeve energije” Gorana Zgrablića 08.11.2018. u 20.00h u Premanturi – “Škola” na placi.

FENOLIGA udruga u kulturi i JU KAMENJAK pozivaju na predavanje “Putovanjem kvantnim pejzažima do efikasnije žetve sunčeve energije” Gorana Zgrablića 08.11.2018. u 20.00h u Premanturi – “Škola” na placi.

Ulaz slobodan

O predavanju 

Retinal je fotoosjetljiva molekula koju koriste mnoga živa bića za detekciju svjetlosti, a nalazi se i u ljudskom oku gdje pretvara svjetlost u električni signal koji potom putuje od oka do mozga. Smatra se da bi i retinal mogao biti srce budućih fotonaponskih ćelija koje ne bi bile bazirane na poluvodičkoj tehnologiji već bi ulogu pretvarača svjetlosti u električnu struju preuzele organske molekule koje je puno lakše i jeftinije proizvesti.

No, da bi takve ćelije izašle na tržište potrebno je prethodno shvatiti kako, koliko brzo i kamo rijeka energije „struji“ kroz retinal nakon što svjetlost pobudi elektrone na višu energetsku razinu. U ovom predavanju objasniti će se kako kombinacijom eksperimenta sa ultrabrzim laserskim sustavima i složenih kvantnih proračuna koji se vrte na superračunalima možemo mapirati kvantni pejzaž retinala, kako ga se može modificirati a sve s ciljem da se postigne što efikasnija žetva sunčeve energije.

O predavaču …

Dr. sc. Goran Zgrablić rođen je u Puli gdje završava osnovnu školu te gimnaziju. Godine 2000. završava studij fizike na PMFu u Zagrebu a potom 2001. odlazi u Švicarsku gdje započinje doktorski studij na Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Titulu doktora znanosti iz biofizike stječe 2006. godine a iste godine počinje raditi na famoznom tršćanskom sinkrotrone gdje nastavlja sa ekperimentalnim radom do kraja 2016. Do danas je objavio dvadeset znanstvenih radova u svjetski relevantnim časopisima sa ukupno preko 500 citata. Fluentno govori  engleski, francuski i talijanski jezik. Od 2012. zaposlen je kao nastavnik na Politehnici Pula gdje u zvanju višeg predavača predaje fiziku, mjerne tehnike i ekologiju.