Poziv na prijavu djece za božićne poklone

Povodom obilježavanja predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana, Općina Medulin poziva sve zainteresirane roditelje djece predškolske dobi (0-7) s prebivalištem na području općine Medulin, čija djeca NE IDU U VRTIĆ (odnosno JASLICE) da se jave radi prijave djeteta za podjelu božićnih paketića.

 

 

Prijavu molimo dostaviti na e-mail adresu: milena.mandic@medulin.hr ili osobno, odnosno poštom u općinsku pisarnicu na adresu:

 

Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin do petka, 23. studenoga 2018. godine.

Uz zahtjev za prijavu djece za božićne poklone potrebno je priložiti

– presliku osobne iskaznice roditelja (dovoljno jednog od roditelja, obostranu),

– potvrdu o prebivalištu djeteta (ili presliku osobnog dokumenta djeteta, iz kojeg je vidljiva adresa prebivališta).

U samom zahtjevu molimo naznačiti kontakt telefon i/ili e-mail adresu podnositelja zahtjeva.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama molimo obratite se na br.tel. 052/385-676.