10.11.2018

Održana peta sjednica Povjerenstva Potpore Pula 2018.

U prostorijama pulske Komunalne palače u petak 09. studenog 2018. godine, održana je peta sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora iz programa “Potpore Pula 2018” koji je namijenjen poticanju razvoja gospodarstva Pule u 2018. godini.

Za petu sjednicu Povjerenstva pristigla su 22 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 269.579,30 kuna dok jedan nepotpun zahtjev Povjerenstvo nije razmatralo. Od ukupno 22 pristigla zahtjeva, Povjerenstvo je odobrilo 16 zahtjeva u iznosu od 214.349,70 kuna od čega je kod 1 zahtjeva izvršeno umanjenje odobrenog iznosa za 5.389,09 kuna radi nedostatka sredstava. Povjerenstvo je odbilo 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna budući da nije u skladu sa odredbamaJavnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2018. godini „Potpore Pula 2018“, a 5 zahtjeva u iznosu od 44.840,51 kunu nije odobreno radi nedostatka sredstava budući da je za ovu godinu iskorišteno, odnosno dodijeljeno 1.000.000,00 kuna potpora uključujući dodijeljene potpore na predmetnoj petoj sjednici Povjerenstva. 

Mjera 1 – potpore novoosnovanim tvrtkama – pristiglo je 12 zahtjeva u iznosu od 121.467,01 kuna od čega je 8 zahtjeva odobreno u iznosu od 76.237,41 kunu uz umanjenje odobrenog iznosa kod 1 zahtjeva za 5.389,09 kuna radi nedostatka sredstava a što je razlog ne odobravanja i 4 zahtjeva u iznosu 39.840,51 kunu.

Mjera 3 – potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje – pristigla su 3 zahtjeva u iznosu od 20.000,00 kuna. Odobren je 1 zahtjev u iznosu od 10.000,00 kuna, 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna je odbijen budući da nije udovoljavao odredbama Javnog poziva, a 1 zahtjev u iznosu od 5.000,00 kuna nije odobren radi nedostatka sredstava.

Mjera 4 – sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete – pristigao je 1 zahtjev u iznosu od 10.000,00 kuna koji je odobren u traženom iznosu.

Mjera 8 – potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine – pristiglo je 6 zahtjeva u iznosu od 118.112,29 kuna koji su odobreni u traženim iznosima. 

Nakon isplate sredstava po zahtjevima odobrenim na petoj sjednici Povjerenstva, ne preostaje sredstava za dodjelu potpora po ovom programu u 2018. godini budući je dodijeljeno 1.000.000,00 kuna bespovratnih potpora u ovoj proračunskoj godini.