14.11.2018

Privremena regulacija prometa u dijelu Radićeve ulice u Puli

Temeljem zahtjeva HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula za izdavanje odobrenja za izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnik / nogostup)  i uvođenje privremene regulacije prometa u Radićevoj ulici, od raskrižja s Vergerijevom ulicom do Dobriline ulice, u svrhu izgradnje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – 35 kV kabel od TS 35/10kV „CENTAR“ – TS 35/10 kV „ULJANIK“, Grad Pula izdao je rješenje kojim se isto odobrava. Rješenje je izdano za razdoblje od 14. do 30. studenog ove godine prilikom čega će na snazi biti privremena regulacija prometa na način da će navedeni dio Radićeve ulice biti jednosmjeran u pravcu od Dobriline prema Vergerijevoj ulici, sukladno prometnom projektu.

Radove izvodi trgovačko društvo Vintijan d.o.o.

Mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.