Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva na području općine Medulin za 2018. godinu

Općina Medulin je objavila Javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva na području općine Medulin za 2018. godinu.

Za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva provoditi će se sljedeće mjere :

  1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika (Potpore tvrtkama i Potpore za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva),
  2. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova,
  3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje i
  5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita.

Korisnici potpora za mjere financirane od strane Općine Medulin iz Javnog poziva mogu biti obrti ili trgovačka društva koja posluju i imaju registrirano sjedište na području općine Medulin.

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti koji aktivno posluju minimalno 6 mjeseci prije izlaska Javnog poziva te imaju najmanje jednu zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, a sa prebivalištem na području općine Medulin.

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se do 07. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Za sve potrebne obrasce posjetite:

http://medulin.hr/objavljen-javni-poziv-dodjelu-sredstava-razvoj-malog-gospodarstva-poduzetnistva-podrucju-opcine-medulin-2018-godine/