Putem Dolcevite, Grad Pula sufinancira i uklanjanje neželjenih grafita s pročelja zgrada.

Od 2009. godine Grad Pula zajedno sa suvlasnicima zgrada, sudjeluje u financiranju obnove pročelja i krovišta zgrada u starogradskoj jezgri, a osim toga novina je da sufinancira i uklanjanje grafita i nanošenje zaštitnog antigrafitnog premaza na vanjskim dijelovima građevina koje se nalaze na području Pule.

 „Kroz projekt Dolcevita, Grad Pula je u proteklih deset godina uložio oko 4 milijuna kuna u sufinanciranje obnove pročelja 57 građevina. Kao što želimo potaknuti suvlasnike da, uz financijsku pomoć Grada Pule urede i uljepšaju svoja pročelja i krovove zgrada, tako ih putem projekta Dolcevita želimo motivirati da iskoriste i mogućnost sufinanciranja za uklanjanje grafita sa zgrade koje podrazumijeva i nanošenje zaštitnog antigrafitnog premaza na vanjskim dijelovima građevina koje se nalaze na području cijeloga grada. Naime, za radove na zaštiti vanjskih dijelova građevine od grafita na cijelom području Pule, građani mogu ostvariti pravo na sufinanciranje do 50 posto opravdanih troškova ulaganja,“ ističe pročelnik Ureda Grada Pule Aleksandar Matić.

Opravdani troškovi ulaganja kod radova na zaštiti vanjskih dijelova građevina od grafita odnose se na uklanjanje grafita sa kamenih i drugih perivih površina pročelja, popravak i bojanje ili samo bojanje žbukanog pročelja (ili njegovog dijela) ispisanog grafitima, nanošenje zaštitnog antigrafitnog premaza na prizemnim dijelovima pročelja.

Prijavu za financijsku pomoć Grada Pule u čišćenju neprimjerenih grafita s pročelja zgrada može podnijeti upravitelj zgrade, a u slučaju da zgrada nema upravitelja, vlasnik ili opunomoćenik suvlasnika temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

„Uređena pročelja su lice grada i gradskom odlukom želimo dodatno sudjelovati u njihovoj obnovi i očuvanju od devastacija i vandalizma. Pula je po svim pokazateljima sve poželjnija turistička destinacija, a uređena, uredna i čista pročelja prvi kontakt stranih posjetitelja sa našim gradom. Stoga je  potrebno dodatno oplemeniti povijesnu jezgru tritisućljetnog grada u procesu kojemu će se, ne manje važno, omogućiti i otvaranje novih radnih mjesta u građevinskom sektoru, zaključio je pročelnik Ureda Grada Aleksandar Matić.