Ulaganjem više od 7 milijuna kuna u održavanje i izgradnju, Grad Pula je značajno unaprijedio gradska dječja igrališta.

Na području grada Pule, unutar 16 gradskih mjesnih odbora, smješteno je ukupno 66 dječjih igrališta. U njihovu izgradnju i uređenje Grad Pula je u posljednjih pet godina uložio više od 7 milijuna kuna. Briga o dječjim igralištima u nadležnosti je gradskog društva Castrum Pula 97. d.o.o., čiji djelatnici kontinuirano, tijekom cijele godine održavaju ova igrališta te ih uređuju u skladu sa željama i potrebama roditelja, odnosno mjesnih odbora koji zastupaju mišljenja građana. Dio ovih aktivnosti izvodi se u sklopu programa održavanja Grada Pule.

Osim navedenih 66 dječjih igrališta, njih još 13 je u  dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula.

„Upravo nam kvalitetna komunikacija s našim sugrađanima ukazuje na segmente u koje je potrebno investirati kako bismo djeci osigurali poticajno i sigurno mjesto za igru. Stoga pozivam roditelje da se i dalje aktivno uključuju te šalju svoje prijedloge za unaprjeđenje postojećih igrališta pripadajućem mjesnom odboru, ali i Castrumu direktno. No jednako tako, apeliram na sve Puležane da odgovornim ponašanjem čuvaju gradsku imovinu u interesu zaštite dječje sigurnosti, ali kako bismo imovinu kojom danas raspolažemo sačuvali za buduće generacije. Djelatnici Castruma saniraju i brojna oštećenja na dječjim igralištima nastala kao posljedice vandalizma, a sanacija takvih zahvata generira značajan financijski trošak čime se direktno umanjuju sredstva raspoloživa za ulaganje u neke druge sadržaje za naše najmlađe sugrađane“, istaknuo je Matić.

Podsjetio je kako je slučaj započete devastacije na novouređenom dječjem igralištu u Sponzinoj/Leonardelijevoj ulici zaustavljen postavom solarne rasvjete upravo na prijedlog mjesnog odbora. „Mještani, ujedno korisnici dječjih igrališta, najbolje primjećuju istinske potrebe i nedostatke i zato će nam njihovi prijedlozi i dalje biti temelj svih daljnjih planova pri čemu ćemo pažljivo razmatrati mogućnosti realizacije, prije svega tehničke i financijske naravi“, naglasio je Matić.

Ulaganja, popravci i obogaćivanje igrališta spravama za igranje obavljaj se tijekom cijele godine. Jedan od posljednjih zahvata odnosi se na dodatno uređenje dječjeg igrališta u Valmadama, na području Mjesnog odbora Busoler, dječjeg igrališta Staro Koparsko u Šijani te igrališta na Stoji u Jeretovoj ulici. Trenutno je u tijeku nastavak uređenja dječjeg igrališta u De Franceschijevoj ulici na Novoj Verudi te na zahtjev samih građana, stanara da se dječje igralište u Banovčevoj ulici izmjesti iz okućnice njihove zgrade koje je privatno vlasništvo, Grad je isto ispoštovao te je u tijeku izmještanje igrala na novu lokaciju, kao najprikladniju u ovom trenutku u sklopu dječjeg vrtića koji se nalazi u neposrednoj blizini.

Uređenja dječjih igrališta pretežito se odnose na postavljanje zaštitne gumene podloge ispod igrala, postavljanje urbane opreme i ograde te zamjenu oštećenih igrala, kao što je bio slučaj s nedavno obnovljenim vrtuljkom na dječjem igralištu Staro Koparsko u Šijani. Priprema se i projektna dokumentacija za izgradnju novog dječjeg igrališta u Ulici Juraja Žakna, kao i ostale aktivnosti s ciljem dotjerivanja postojećih igrališta.

Govoreći o planovima za 2019. godinu, Matić je istaknuo kako se u sklopu programa izgradnje i održavanja, kao i redovnog i izvanrednog ulaganja u dječja igrališta, koja provodi Castrum, vodi računa da dječja igrališta budu sadržajno i sigurnosno na visokoj razini. Stoga će naglasak i u idućoj godini biti na podizanju standarda dječjih igrališta i javnih sadržaja za najmlađe Puležane.

Prijedloge vezane uz daljnje uređenje gradskih dječjih igrališta te sanaciju postojećih oštećenja građani mogu uputiti društvu Castrum na e-mail: igralista@castrum-pula.hrili pozivom na broj telefonaCastruma 052/535-710.