Općina Medulin čestitala Dan albanske zastave

Jučer, 19. studenoga 2018. godine u hotelu Park Plaza Histria obilježen je Dan albanske zastave i neovisnosti Albanije na kojoj su u ime Općine Medulin sudjelovale pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Suzana Racan Stern i Viša stručna suradnica za mjesnu samoupravu i medije Ana Žufić.

Ovom prigodom pročelnica Suzana Racan Stern čestitala je svim pripadnicima albanske nacionalne manjine njihov dan te poručila da se u općini Medulin odvija skladan suživot i ističe multikulturalnost i tradicija. Naglasila je kako je predstavnik albanske nacionalne manjine vijećnik u Općinskom vijeću Općine Medulin u trenutno sazivu što smatra dokazom suživota i zajedničkog rada za bolji razvitak. Istaknula je da se i u Osnovnoj školi „Dr. Mate Demarina“ odvija i dopunska nastava albanskog jezika kao način očuvanja tradicije albanske manjine u Medulinu.

FOTO/Damir Bošnjak