Općina Medulin od Ministarstva državne imovine dobila vrijedno zemljište u Banjolama

Državni tajnik Ministarstva državne imovine Tomislav Boban jučer, 19. studenoga 2018. godine uručio je načelniku Općine Medulin Goranu Buiću tabularnu ispravu za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Banjolama. Nekretnina k.č. br. 852/52 k.o. Pomer površine je 9890 m2, a nalazi se unutar sportskog centra Banjole. Tabularna isprava izdana je temeljem članka 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom i članka V. Odluke o postupku izdavanja isprava podobnih za upis prava vlasništva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova.

Državni tajnik Ministarstva državne imovine Tomislav Boban naglasio je da je ovo još jedan primjer iznimne suradnje Ministarstva s Općinom Medulin, a današnjim činom dodjele nekretnine Općini još je jedna nepravda ispravljena – „Novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom predvidjeli smo ovakve mogućnosti, a Općina Medulin ovo je već drugi puta iskoristila da se u njezino vlasništvo prebacuje imovina koja je bila u vlasništvu Republike Hrvatske. Mi iz Ministarstva državne imovine im želimo da što prije realiziraju svoju ideju; na sadašnjem igralištu gdje bi trebala niknuti jedna nova sportska dvorana što je doista značajna investicija“ – istaknuo je Tomislav Boban.

Načelnik Općine Medulin Goran Buić zahvalio se državnom tajniku Ministarstva državne imovine na uručenju ovako vrijedne nekretnine koja Općini Medulin omogućava ulaganja u sportske objekte i sportsku infrastrukturu. „ Dodjela ovako vrijedne nekretnine omogućava upravljanje razvojem tog dijela Općine Medulin u smislu izgradnje sportskih objekata i zaista sam sretan što imamo tako iznimnog partnera kao što je Ministarstvo državne imovine. Ovo nije prva nekretnina koja nam je dodijeljena od strane Ministarstva, a imamo zaista još mnogo projekata koje želimo realizirati uz njihovu potporu.“ – naglasio je načelnik Goran Buić.

Ranije je Republika Hrvatska darovala Općini Medulin nekretninu za izgradnju sportskog centra Vinkuran, 3600 m2, nekretninu na kojoj je izgrađeno reciklažno dvorište u Banjolama, kamenolom Cave Romane dodijeljen je na korištenje, a donesena je i Odluka o prijenosu prava vlasništva za SC Premantura. Još je niz općinskih projekata planirano na nekretninama Republike Hrvatske (Sportski centar Medulin istok, SC Pješčana uvala, SC Pomer i dr., zabavni centar Campanož, posjetiteljski centar Monte Kope, niz prometnica, pješačko – biciklističkih staza, javnih površina, parkirališta i dr.) te će novi Zakon zasigurno postići svrhu koju je u više navrata najavio Ministar državne imovne dr.sc. Goran Marić.