IDA: Krenulo inovativno istraživanje podmorja pulske luke za potrebe pripreme strateškog projekta putničkog terminala

Danas je u Puli na lokaciji budućeg  terminala za  putnički promet održana konferencija za medije u sklopu europskog projekta BEAT Istarske razvojne agencije. Direktor IDA-e, dr.sc. Boris Sabatti, izjavio je kako je u sklopu provedbe projekta provedena javna nabava te su odabrani izrađivači studije upotrebe inovativnih tehnologija istraživanja morskog dna za potrebe lučke djelatnosti. Izradu studije IDA kao jedan od partnera u projektu financira sredstvima iz Europske unije u iznosu od 85% vrijednosti.

Studija obuhvaća i istraživanja podmorja sjeverne strane pulskog zaljeva za potrebe buduće izgradnje terminala za pomorski putnički promet u luci Pula, a Sabatti ističe kako predstavlja veliko zadovoljstvo što se za potrebe ispitivanja temeljnog tla, magnetometrijska metoda primjenjuje prvi put u Republici Hrvatskoj.

Projekt BEAT „Blue enhancement action for technology transfer“, odobren je za financiranje u sklopu programa Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020. Predviđena ukupna vrijednost projekta je 919.451,50 EUR od čega je IDA-i namijenjeno 144.100,00 EUR pri čemu se iz EU sufinancira  85% iznosa, a cijena izrade studije iznosi 500.000,00 kuna.

Važno je naglasiti kako je zahvaljujući BEAT projektu, proveden važan korak za daljnji razvoj strateškog projekta izgradnje putničkog terminala, a ističe se kako je u svrhu budućih projektnih aktivnosti i ostvarenja cilja važno uključiti sve interesne skupine kako bi se omogućio razvoj i povezivanje svih dionika.

Anđelko Salković, jedan od predstavnika odabrane zajednice ponuditelja za izradu studije, opisao je dosad provedene aktivnosti vezane za izradu studije upotrebe inovativnih tehnologija istraživanja morskog dna za potrebe lučke djelatnosti.

Provedena su hidrografska i geofizička istraživanja na površini od 16 ha kako bi se dobio precizni 3D model morskog dna pulske luke i detektirali svi objekti, a sve s ciljem smanjenja potencijalnog rizika dodatnih troškova prilikom izgradnje putničkog terminala.

U sklopu detaljnih istraživanja, a u svrhu kvalitetne izrade studije i daljnjeg razvoja projekta putničkog terminala analizirani su uzorci morskog dna korištenjem modernih i inovativnih tehnologija pomoću kojih se snimala dubina u visokoj rezoluciji.

Magnetometrijsko mjerenje po metodi prvi put primijenjenoj u RH, doprinijelo je lociranju nedostataka magnetnog polja. Prikazani nedostaci izazvani su objektima od željeznih materijala. Studija upotrebe inovativnih tehnologija istraživanja morskog dna bit će podloga za izradu idejnog,glavnog i izvedbenog projekta terminala za brodski promet koji će predstavlja dodanu vrijednost razvoja ovog područja.