Općina Medulin objavljuje prijedlog liste za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku / akademsku 2018. / 2019. godinu.

Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija imaju pravo prigovora na Prijedlog liste za dodjelu stipendija u roku od 8 (osam) dana od dana objave Liste.

Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti putem pisarnice Općine Medulin, Centar 223, 52203 Medulin.

Odluku o podnijetim prigovorima donosi Općinski načelnik koje utvrđuje listu kandidata i temeljem nje donosi odluku o dodjeli stipendija.

Odluka Općinskog načelnika iz prethodnog stavka je konačna.

Opširnije pogledajte na: www.medulin.hr

Foto: Kristijan Siladić