Promocija slikovnica – didaktičkih materijala namijenjenih djeci predškolske i školske dobi

U dvorani Središnje knjižnice u ponedjeljak, 3. prosinca u 18 sati bit će predstavljen niz od sedam slikovnica (didaktičkih materijala) koje pomažu djeci i roditeljima, odgajateljima, učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova.

Autori slikovnica su doktori pedagogijskih znanosti dr.sc. Ante Kolak i dr.sc. Ivan Markić.

Kroz sedam slikovnica interaktivnog karaktera autori šalju jasan odgojni putokaz u specifičnim odgojno-obrazovnim situacijama.

Moj razred – otkriva posebnosti odnosa unutar jednog razrednog odjela jasno naglašavajući kako put do svakog učenika postoji.

Marija kreće u školu – priprema djecu i roditelje za polazak u školu.

Mak u bolnici – ima svrhu pomoći djeci roditeljima i učiteljima u pripremi djece za boravak u bolnici te ukazuje na strahove koje dijete proživljava prilikom hospitalizacije.

Lucija uči – pomaže učenicima dati odgovor na pitanje kako naučiti učiti i pruža priliku za analizu vlastitog stila učenja.

Kako se osjeća Val? – predstavlja prve korake u usvajanju emocionalne pismenosti djece.

Šimun ima prijatelje – potiče kvalitetnije međuvršnjačke odnose te pomaže učenicima koji teže uspostavljaju prijateljske odnose.

Ivan Markić rođen je u Zadru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zadru; 2007. godine diplomirao je pedagogiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru, a poslijediplomski doktorski studij pedagogije upisao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2008. primljen je na radno mjesto znanstvenog novaka na na projektu Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi, na Katedri za didaktiku Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je suradnik je na projektu ‘Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi’ te član projekta Didaktička kultura škole. Voditelj je projekta Međuvršnjački odnosi i položaj učenika u razrednoj hijerarhiji. Nositelj je i izvoditelj kolegija Uvod u didaktiku, Temeljna nastavna umijeća, Razredni i školski menadžment te Upravljanje i autonomija škole. Područja interesa, unutar kojih objavljuje radove i sudjeluje na skupovima su didaktika, teorije kurikuluma i školska pedagogija te vojna pedagogija. Docent je na katedri za didaktiku Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Mentor je studentima diplomskog i poslijediplomskog studija pedagogije.

Ante Kolak rođen je u Slavonskom Brodu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu 2004. stječe zvanje učitelja razredne nastave. Studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio je 1998. Magistrirao je i doktorirao nas Filozofskom fakultetu u području školske pedagogije i didaktike. Radio kao učitelj razredne nastave u osnovnoj školi te kao pedagog u srednjoj školi. Bio je stručni suradnik na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu u području metodika nastave. Bio je član je znanstveno-istraživačkih projekata Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma; Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi).Voditelj je projekta Didaktička kultura škole i član projektnog tima Međuvršnjački odnosi i položaj učenika u razrednoj hijerarhiji. Bio je član uredništva za izdavanje udžbenika kao i autor priručnika za učitelje i učenike. Trenutno na preddiplomskom i diplomskom studiju sudjeluje u realizaciji kolegija ‘Teorije i metodike nastave’, ‘Didaktika’, ‘Školski podsustavi’, ‘Upravljanje i autonomija škole’ i ‘Obrazovanje darovitih’ i predstojnik je Katedre za didaktiku. Mentor je studentima diplomskog i poslijediplomskog studija pedagogije. Autor je znanstvenih i stručnih radova iz područja didaktike, školske pedagogije i obrazovanja darovitih, te mentor studentima diplomskog i poslijediplomskog studija pedagogije. Za uredništvo udžbenika Priroda i društvo na svjetskom sajmu knjiga u Frankfurtu 2010. osvojio je srebrnu medalju za najbolji europski udžbenik u kategoriji udžbenika za niže razrede osnovne škole.