MO Valdebek – početak realizacije prometnih projekata kroz Proračun 2019.

U tijeku je izvođenje radova izgradnje dionice Ulice Jasne Crnobori, investicija vrijedna 2,2 milijuna kuna kojom će se povećat kvaliteta života stanovnika predmetne ulice. Riječ je o izgradnji prometnice s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK od raskrižja s Ulicom Škokovica do raskrižja s Ivančićevom ulicom. Izvođač radova, izabran kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju je Cesta d.o.o., dok nadzor vrši Pontifex d.o.o.. Završetak radova planiran je u veljači sljedeće godine a iz  proračuna za 2019. godinu za isto je osigurano 1,3 milijuna kuna.

1,6 milijuna kuna pak osigurano je za nastavak aktivnosti na dionici Valdebečkog puta, u dijelu pripreme dionice ukupne dužine od 1,6 km kao i samo izvođenje radova na potezu od križanja s Premanturskom cestom do Ulice Jasne Crnobori.

Osim toga, među značajnijim investicijama koje se sljedeće godine planiraju realizirati u tom mjesnom odboru, može se navesti nastavak pripreme i izgradnja dijela Premanturske ceste u dužini od oko 630 metara s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKI. U sklopu projekta planira se četverokrako kružno raskrižje Premanturske ceste s ulicama Valdebečki put i Kavrerski put.  Proračunska sredstva za navedenu investiciju iznose nemalih  2,8 milijuna kuna.