MO Štinjan – proračunskim sredstvima u 2019. godini osiguran nastavak uređenja plaže na Hidrobazi

Javna gradska plaža – kupalište na Hidrobazi i sljedeće će se godine nastaviti uređivati. Vrijednost predstojeće faze iznosi oko 3 milijuna kuna te su za isto predviđena sredstva u proračunu Grada Pule za 2019. godinu, a za sufinanciranje je projekt kandidiran na Poziv Ministarstva turizma za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini.

Riječ je o nastavku uređenja iz prethodnih godina, a odnosi se na uređenje dijela internih komunikacija centralne zone kojima će se, kao i dosada, omogućiti nesmetan pristup plaži i objektima na plaži svim korisnicima, a naročito osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, uređenje betonskih površina s pripremljenom infrastrukturom za buduće objekte koji su u toj zoni predviđeni, te postava pripadajuće urbane opreme i rasvjete.  Javna rasvjeta bit će u LED tehnologiji s urađenim regulatorom za smanjenje intenziteta svjetlosti u noćnim satima – SMART rasvjeta. Osim sanitarnih čvorova s tuševima, plaža će se nadopuniti s još stalaka za bicikle i košarica za otpatke, među kojima i za selektivno prikupljanje otpada. Također postavit će se i sustav za navodnjavanje u dijelu budućih zelenih površina kako bi se omogućilo kvalitetnije ukorjenjivanje sadnog materijala koji je planiran u narednim fazama uređenja.

Bit će to četvrta godina za redom da se jedna je od najatraktivnijih plaža na području grada Pule uređuje i obogaćuje sadržajima namijenjenim svim dobnim generacijama i prilagođena osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Osim uređenja plaže na Hidrobazi na području Mjesnog odbora Štinjan pripremat će se projekti s ciljem osiguranja kvalitetnijih uvjeta prometovanja. Naime, u proračunu za 2019. godinu osigurano je ukupno pola milijuna kuna za pripremu projektne dokumentacije uređenja dijela Ulice Ulice Puntižela i Fažanske ceste. Naime, uređenje dijela Ulice Puntižela planira se u dužini od 160 metara i to  prometne površine s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, dok se zahvat uređenja na Fažanskoj cesti planira izvesti na dvije dionice prilikom čega se suradnja na projektu planira realizirati i s Općinom Fažana.

Valja dodati da, osim navedenih planova za sljedeću godinu, u Štinjanu su upravo pri završetku radovi izgradnje prometnih i parkirališnih površina, javne rasvjete i sustava oborinske odvodnje u dijelu Ulice Trsine (odvojak s Ulice Puntižela). Zahvat obuhvaća izgradnju 160 metara prometne površine i parkirališta s 21 parkirnim mjestom. Ugovorena vrijednost radova iznosi  694.630,00 kn bez PDV-a. U završnoj su fazi i radovi uređenja Prilaza Plazina koji se odnose na izgradnju prometnice u dužini od oko 180 metara i jednostranim nogostupom, te javnom rasvjetom. Vrijednost investicije iznosi 766.223,01 kuna.

U dogovoru s Gradom Pula, društvo Monte Giro d.o.o., koje je u 100% vlasništvu Grada Pule, će u prvoj polovici 2019. godine, uz dane suglasnosti Grada i uz pomoć nadležnih gradskih odjela, pripremiti i ugovoriti radove za proširenje groblja u Štinjanu.  Očekivanja su da bi do kraja 2019. godine uspjeli dovršiti predmetnu investiciju. Financiranje iste osiguralo bi se iz vlastitih sredstava Društva i drugih izvora financiranja. Naime, površina postojećeg groblja Štinjan zajedno s parkiralištem iznosi 4.367 metara kvadratnih, a površina predviđena za daljnje proširenje iznosi 869 metara kvadratnih na kojoj će se izgraditi zemljana grobna mjesta (72 kom), grobnice za 6 ukopnih mjesta (22 kom), standardna niša (40 kom), standardna niša na 4 etaže (20 kom).