Projekt „KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima“

Općina Vrsar-Orsera kao vodeći partner prijavila je u travnju 2017. godine projekt „KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima“ na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ koji je objavilo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Partneri Općine na projektu „KLIM“ su Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica.

Koncem srpnja 2018. godine projekt je odobren i potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Općine Vrsar – Orsera. Ukupna vrijednost projekta je 13.863.331,09 kuna, a odobren je iznos EU potpore u visini 9.114.225,96 kuna. Od navedenog iznosa za aktivnosti Općine Vrsar – Orsera odobreno je 7.022.317,23 kune, za aktivnosti JU Natura Histrica 1.147.767,63 kune, te za Istarsku županiju 944.141,10 kuna.

Općina Vrsar – Orsera je prijavila projekt „KLIM“ i na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU raspisalo 01.kolovoza 2018. godine, te su u cijelosti odobrena tražena dodatna sredstva potpore za Općinu i partnere u iznosu od 2.343.658,11 kuna, razmjerno njihovu učešću u sredstvima odobrenim po prethodnom natječaju. Stoga je ukupan iznos potpora iz EU i nacionalnih fondova za projekt „KLIM“ 11.457.884,07 kuna, što samo za sebe svjedoči o važnosti projekta i njegovoj kvalitetnoj pripremi.

Projekt „KLIM“ je svojevrsni početak sustavnog pristupa valorizaciji šireg područja Limskog zaljeva i Limske drage koji obiluju iznimnom prirodnom, ali i kulturnom baštinom. U tu svrhu Istarska županija već je izradila projektom predviđenu početnu i stručnu dokumentaciju, a planirana je i izrada idejnog projekta glavnog receptivnog punkta – Centra za posjetitelje Lim. Budući da to područje posjećuju brojni turisti i namjernici izradit će se, ujedno, strateški marketing plan za pozicioniranje i promociju na sve zahtjevnijem turističkom tržištu.

No, istovremeno, zbog iznimnih zaštićenih prirodnih vrijednosti Limskog zaljeva i šume Kontija Javna ustanova Natura Histrica planira izradu planova upravljanja tim područjima u svrhu njihove zaštite i održivog razvoja.

Aktivnosti na području Općine Vrsar -Orsera su mnogostruke. Ključna točka projekta „KLIM“ je izgradnja Znanstveno edukacijskog centra (ZEC) u šumi Kontija na mjestu ruševne zgrade odnosno stare stancije. Osim izgradnje, planira se cjelokupno opremanje ZEC-a kao i nabava opreme za brojne radionice i edukacije (114 radionica u razdoblju trajanja projekta do 31.12. 2021.) ZEC je zamišljen kao trajni centar edukacije iz područja prirodnih i tehničkih znanosti prvenstveno za mlade (učenike i studente) uz korištenje laboratorijske opreme i suvremenih metoda poučavanja i eksperimentiranja, te ambicijom da u budućnosti postane svojevrsni centar izvrsnosti. Istovremeno, ZEC će, također, biti centar za informiranje i educiranje lokalnog stanovništva, posjetitelja i turista koji posjećuju zaštićeno područje Limskog zaljeva i šume Kontija, te punkt koji će služiti organizaciji i širenju inovativnih turističkih i sportskih aranžmana s osnovnom idejom vodiljom – povratka čovjeka prirodi. ZEC će služiti i Javnoj ustanovi Natura Histrica u njenoj djelatnosti upravljanja zaštićenim područjima u Istarskoj županiji.

U sklopu ZEC-a, ukupne površine 552 m2, planirani su: – prostori za smještaj predavača i polaznika edukacija, seminara; polivalentni multimedijskii prostor; recepcija i info punkt; prostori za osoblje (informator, voditelj, čuvar prirode…); prostori za sastanke i rad; laboratorij; te sportsko-penjačka stijena.

ZEC je projektiran kao „Kuća u prirodi“ sa solarnim izvorom energije i vlastitom vodospremom.

U sklopu projekta „KLIM“ uredit će se i opremiti pješačko-biciklističke staze ( nazvane: „Energija“, „Voda“ „Šuma“ i „Fratarske škale“) , vidikovci, osmatračnica i promatračnica za ptice na području Palud.

Ujedno, nabavit će se vozilo -kombi na električni pogon.

Glavni cilj ovog projekta je održivo upravljanje zaštićenim područjima prirodne baštine, edukacija lokalnog stanovništva, učenika, studenata, znanstvenika i ostalih interesnih skupina, kao i uspostavljanje sustava za upravljanje posjetiteljima radi bolje valorizacije samih zaštićenih područja, a sve s ciljem održivog gospodarskog razvoja Općine i Istarske županije. Projekt će doprinijeti razvijanju javne svijesti o važnosti očuvanja prirodne baštine, što će u konačnici rezultirati boljom valorizacijom zaštićenih područja šume Kontija i nadaleko poznatog Limskog zaljeva.

Sve projektne aktivnosti prijavitelja i partnera, u skladu su s vizijom razvoja Istarske županije, kao područja koje štiti svoje prirodne vrijednosti i resurse, te čuva prirodnu i kulturnu baštinu na održiv način.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Članovi projektnog tima: Općina Vrsar – Orsera

– Slobodan Vugrinec, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – voditelj projekta

– Sandi Čuka, viši savjetnik za investicijske projekte, javnu nabavu i pravne poslove – ovlaštena osoba za javnu nabavu

– Ines Šepić, voditeljica Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo – stručnjak za financije

– Antun Prekalj, komunalni savjetnik – Ovlašteni inženjer građevine

JU Natura Histrica: Ana Ljubić, viša stručna suradnica – projektni asistent ekonomist

Istarska županija- Bruno Kostelić, voditelj Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša – stručni suradnik za zaštitu okoliša.