„NOTABILE CASTRUM / CASTELLO BEN MUNITO E ORNATO Kašteli Petrapilosa i San Vincenti u povijesnom i arhitektonskom kontekstu“

U petak, 7. prosinca, 2018. godine u Mediteranskom plesnom u centru u Svetvinčentu, održan je znanstveni skup pod nazivom „NOTABILE CASTRUM / CASTELLO BEN MUNITO E ORNATO: Kašteli Petrapilosa i San Vincenti u povijesnom i arhitektonskom kontekstu“, a svečano su ga otvorili načelnik Općine Svetvinčenat, Dalibor Macan te Igor Macan, voditelj projekta KulTERRA koji je istaknuo da kultura i održivi turizam moraju biti nit vodilja razvoja destinacije kako bi se zadovoljile potrebe ostalih dionika u destinaciji s krajnjim ciljem održivog razvoja iste.

Gostujući znanstvenici i stručnjaci iz područja povijesti, povijesti umjetnosti i arheologije, među kojima Josip Banić (Doktorand, Central European University Budapest, Department of Medieval Studies), Miha Kosi (Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Slovenska akademija znanosti in umetnosti), dr.sc. Josip Višnjić (Hrvatski restauratorski zavod, Odjel za kopnenu arheologiju), Marijan Bradanović (Sveučilište u Rijeci, Odjel za povijest umjetnosti), Danijela Doblanović Šuran (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet u Puli, Odsjek za povijest), Sandra Čelić Višnjić (Ministarstvo Kulture RH, Konzervatorski odjel u Puli), Željko Bistrović (Ministarstvo Kulture RH, Konzervatorski odjel u Rijeci) i Denis Visintin (Zajednica Talijana Poreč) te Ranko Starac (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja) podijelili su svoje svoje bogato teoretsko i praktično iskustvo stručnoj javnosti i turističkim djelatnicima u publici te postavili naselja i kaštele Morosini-Grimani te kaštel Petrapilosa u širi kontekst stilsko-tipoloških i povijesnih okvira kojih do danas kronično nedostaje istarskoj srednjovjekovnoj fortifikacijskoj baštini. ‘Razvoj je bitan radi kvalitetne prezentacije određenih spomenika, a upravo je svrha ovoga skupa bila okupiti istaknute stručnjake te nakon skupa objaviti njihove znanstvene radove u sklopu Zbornika što će zasigurno poboljšati prezentaciju i interpretaciju postojećih spomenika i povijesnih činjenica s dugoročnim ciljem turističke promidžbe istih u svrhu razvoja destinacije.‘, istaknuo je dr.sc. Josip Višnjić, jedan od organizatora te predavača na ovom skupu.

Uz znanstveni skup koji se održao u petak, 7. prosinca, u subotu, 8. prosinca  organiziran je i jednodnevni izlet uz stručno vodstvo koji je obuhvaćao posjet istarskim spomenicima iz mletačkog razdoblja – Morosini-Grimani u Svetvinčentu, kaštel u Pazinu, Possert i Petrapilosa u Buzetu, kojem su nazočili studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

 

Znanstveni skup sa stručnim izletom provodi se u sklopu Integriranog razvojnog programa KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa te je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.