8. Tematsko predavanje o ekološkoj poljoprivredi

U petak 14. prosinca s početkom u 18,00 sati u Medulinu u zgradi 3MC-a održava se 8. Tematsko predavanje o ekološkoj poljoprivredi.

Teme predavanja:

1.Kako da postanem certificirani ekološki proizvođač: Ivan Mihovilović dipl.ing.agr.

2.Ekološki uzgoj povrća u Istri: dr.sc. Smiljana Ban Goreta, dip.ing.agr.

3.Ljekovito i aromatično bilje u ekološkom maslinarstvu i vinogradarstvu-dobrobiti i dodatni profit: dr.sc. Melita Zec Vojnović, dipl.ing.agr.

4.Praktična iskustva u ekološkoj poljoprivredi u Istri: Dorian Siljan, mag.ing.agr.