Koncert studenata Muzičke akademije na Sv. Luciju

Na blagdan svete Lucije – 13. prosinca,  studenti Muzičke akademije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održat će, već tradicionalni, osmi blagdanski koncert u Središnjoj knjižnici. Program počinje u 18 sati.

Studenti će predstaviti repertoar koji obuhvaća neke od najljepših skladbi poznatih svjetskih i domaćih skladatelja, a za nastup su ih pripremili mentori: mr.art. Elda Krajcar Percan, umjetnički savjetnik, mr.art. Sofija Cingula, docent, mr.art. Zdenko Osip, izvanredni profesor, mr.sc. Melita Lasek Satterwhite, predavač, prof. Vesna Ivanović Ocvirk, viši predavač, i prof. Mariza Burić, predavač.