MO Sv. Polikarp-Sisplac i Stoja – uređene prometnice s pratećom infrastrukturom podižu standard življenja mještana.

Uređuje se i kupalište Stoja

Nakon što je prošle godine saniran i uređen potporni i ogradni zid Društvenog centra Rojc u Kranjčevićevoj ulici, obnovljen asfaltni zastor, uređen nogostup s rampama za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  te su postavljeni novi stupovi javne rasvjete u predmetnoj ulici, programom građenja za 2019. godinu javna rasvjeta postavit će se u Keršovanijevoj ulici (MO  Sv. Polikarp-Sisplac ) koja se spaja na uređenu Kranjčevićevu ulicu.

Slijed aktivnosti kojima se mještanima osigurava potrebna infrastruktura unutar šire zone u obuhvatu Mjesnog odbora Stoja, vidljiv je i u planu programa građenja 2019. godine i to prvenstveno u dijelu pripreme projektne dokumentacije za uređenje prometne površine s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u Ulici Fižela. Naime, ove je godine uloženo više od 14 milijuna kuna u izgradnju prometnica s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom zone Max Stoja, u sklopu čega su u Ulici Veruda i Ulici Stoja izvedena nova četiri nova autobusna ugibališta za uspostavu komunikacije prema kupalištu Valkane i novim sadržajima u predmetnoj zoni. Uređenje prometnice u Ulici Fižela predstavlja logičan nastavak dosadašnjih aktivnosti uređenja prometne infrastrukture a sve s ciljem povećanja kvalitete prometovanja i u tom dijelu Stoje.

Osim navedenih radova valja podsjeti da je ove godine uređen i kupališni objekt i sanitarni čvor na Valkanama, uređen je teren za odbojku na pijesku na kupalištu, a tijekom prethodnih razdoblja uređena su sunčališta, mol te je postavljena urbana oprema na kupalište. U dijelu Ulice Veruda je uklonjena derutna ograda prema kupalištu, izveden je novi nogostup, uređene su stepenice na  deniveliranom dijelu od nogostupa prema kupalištu uz koje je postavljen rukohvat. Samo godinu prije, za omogućavanje kvalitetnog prolaza uz prometnicu u Ulici Valkane, posebice izraženo u ljetnim mjesecima kada je velika frekventnost turista, Grad je u predmetnoj ulici uredio  nogostup s novom javnom rasvjetom, te je obilježena horizontalna i vertikalna signalizacija.

Radovi su u tijeku i na kupalištu Stoja. Odnose se na konstruktivnu sanaciju centralne kupališne zgrade. Obuhvaćaju zamjenu stropne konstrukcije, vanjskih stepenica i nosivih dijelova (stupova, nadvoja i sl.), rješavanje problematike ravnog krova i odvoda te minimalne intervencije u interijeru, a sve s ciljem rješavanja pitanja statičke stabilnosti zgrade. Pola milijuna kuna vrijedna je investicije u kojoj Ministarstvo kulture sudjeluje sa 70.000,00 kuna.  Za provođenje projekta obnove kupališta Stoja u 2019. godini planirani su rashodi u iznosu od 1.650.000,00 kuna.  Proračunskim sredstvima, planirana je izrada daljnje dokumentacije (Glavnog i Izvedbenog projekta) potrebne za početak radova obnove kupališta. Također, planirana je i izrada projektne dokumentacije te konstruktivna sanacija mula koja bi se, osim iz sredstava Grada Pule, financirala i iz sredstava Ministarstva kulture za 2019. godinu.

Uz navedeno za istaknuti je da su započele i aktivnosti na pripremi dokumentacije potrebne za uređenje plaže i njenog užeg kontaktnog područja na lokaciji Stoja – Valovine kojim je obuhvaćena površina od oko 3 ha. U tu je svrhu pokrenut je postupak izrade idejnog rješenja kojim je potrebno prostor sagledati kao jedinstvenu cjelinu te izraditi prijedlog koji će kroz valorizaciju krajobraznih vrijednosti, a kroz uređenje šetnice, uređenje plaže, zelenih i rekreativnih površina, igrališta, kreirati nove sadržaje kako za građane grada Pule tako i u svrhu dodatne turističke ponude.