12.12.2018

Portal H-alter objavio dio Analize Grada Pule o posljedicama klimatskih promjena

Prema navodima portala H-alter Grad Pula je jedini dostavio adekvatno ispunjeni upitnik i Analizu procjene ranjivosti i rizika od utjecaja klimatskih promjena na područje grada Pule

Grad Pula je u prethodnom razdoblju na traženje portala Halter dostavio ispunjeni upitnik u kojemu se ocjenjuje kako je porast temperatura negativno utjecao na život u gradu u posljednja dva desetljeća. Rezultati elaborata „Opažene i očekivane promjene količine oborine, temperature zraka i indeksa ekstrema za grad Pulu“ za sadašnju klimu upućuju na prisutno značajno zatopljenje na području Pule, kako na godišnjoj tako i na sezonskoj skali. Porast srednje temperature zraka (u rasponu od 0.3°C/10god do 0.6°C/10god), srednje minimalne (u rasponu od 0.3°C/10god do 0.6°C/10god) kao i srednje maksimalne temperature zraka (u rasponu od 0.2°C/10god do 0.6°C/10god) statistički je značajan u svim sezonama.

U sklopu implementacije projekta Life Sec Adapt kao jednu od aktivnosti koje prethode izradi Strategije i Akcijskog plana, Grad Pula je izradio Analizu ranjivosti i rizika na klimatske promjene za područje grada Pule, a dio koje je prenio i portal H-Alter. Svijet u kojemu živimo mijenja se zastrašujućom brzinom, pokazala je i izrađena Analiza koja je upozorila na brojne loše promjene u našoj okolini tijekom posljednja dva desetljeća. U njoj se pored povećanja temperature promatralo i povećanje/pad količine oborina, a što se tiče zdravstva dobiveni rezultati jasno sugeriraju  kako temperatura zraka, posebno ekstremni vremenski uvjeti, tj. vrućine, imaju utjecaj na povećanje smrtnosti, razvoj novih ili pogoršanje simptoma u kardiovaskularnih bolesnika. Porast temperature već je doveo i do naseljavanja novim invazivnim vrstama vektora na našem području što predstavlja potencijalnu opasnost za prijenos novih vektorskih bolesti ali i starih bolesti koje dugo godina nisu kod nas prisutne, što se već događa u susjednim zemljama. Uz mnoštvo drugih loših pokazatelja Analiza potvrđuje kako su trenutno prirodni ekosustavi i bioraznolikost u najvećoj mjeri ugroženi prvenstveno preinakama prirodnih ekosustava, neodrživim korištenjem prirodnih resursa i onečišćenjem.

Kako bi se priključio borbi protiv globalnog zatopljenja Grad Pula je pokrenuo izrade Strategije i Akcijskog plana koji će donijeti mjere ublažavanja klimatskih promjena, a koje se provode u sklopu već spomenutog projekta Life Sec Adapt koji kao cilj ima osposobljavanje jedinica lokalne samouprave za prilagodbu na klimatske promjene. U projektu sudjeluju četiri članice Europske unije: Italija, Hrvatska, Grčka i Španjolska,a partneri iz Hrvatske su Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., kao koordinator projekta, Istarska županija te šest istarskih gradova: Pula, Rovinj, Poreč, Buzet, Labin, Pazin.