Započinje priprema za uređenje Ulice 43. istarske divizije.

Za pripremu za uređenje prometne površine s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u Ulici 43. istarske divizije u proračunu za 2019. godinu, kroz program građenja, rezervirano je 350 tisuća kuna. Duljina zahvata iznosit će oko 800 metara i osigurat će kvalitetnije uvjete prometovanja tom frekventnom gradskom dionicom.

2.650.000,00 kuna osigurano je za izgradnju kružnog raskrižja na križanju Valturske ulice i Ulice Jurja Žakna. Osim izgradnje prometne površine projekt obuhvaća i izgradnju oborinske odvodnje, javne rasvjete, vodovodne mreže,  zaštitu instalacija i EKI.

Između ostalog, u Ulici Jurja Žakna obogatit će se i zona namijenjena najmlađima. U tijeku je priprema nabave za dječja igrala nakon čega će se pristupiti oplemenjivanju u uređenju igrališta.

Nadalje, izgradit će se i pristupna prometnica za punionicu za vozila na stlačeni prirodni plin (SPP) i ukapljeni naftni plin (UNP) u poslovnoj zoni u Šijani. Procijenjena vrijednost investicije, shodno tome i osigurana sredstva u proračunu, iznose 450 tisuća kuna.

Kroz male komunalne akcije započet će se s projektiranjem Starog Koparskog naselja, odnosno  izradom geodetske podloge s ciljem definiranja stanja u prostoru, parkirališnih površina i ostalih namjena s ciljem njihovog uređenje.

Programom građenja određuje se i građenje groblja iz vlastitih izvora sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula u iznosu od 500 tisuća kuna za izradu projektne dokumentacije za prilaz – cestu novom proširenju gradskog groblja i parkirališta; za izradu projektne dokumentacije za daljnje proširenje gradskog groblja te za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uređenja nadstrešnice na poziciji stare kapele ulaza u gradskog groblje.